Nyhetsverktøyet

Fronter har lansert app til mobil og nettbrett.

 

App’en er IKKE koblet til Meldingsverktøyet. Dette betyr at studenter via app ikke får beskjed dersom du benytter Melding. Det historiske Meldingsverktøyet blir faset ut og alle nye rom må heretter bruke Nyheter.
Løsningen på dette er å ta i bruk Nyhetsverktøyet. Når du skriver en Nyhet så vil studenter som bruker app’en bli orientert.

Nyhetsverktøyet heter Nyheter.
Du legger til verktøyet fra RomDagens og nedtrekksmenyen på høyre side, eller se video nedenfor.
Slik legger du til Nyhetsverktøyet, 1min13sek.
Hvis du har startet med et tomt rom trenger du ikke å gjøre dette.

 

Du legger ut en Nyhet
ved å trykke på knappen «Ny nyhet». Du kan senere redigere nyheter ved å klikke på redigereknappen som ser ut som en penn til høyre for alle nyheter.
Nyheter som går ut på dato vil bare være synlige for lærere.

Hvordan legge ut nyhet, 2min6sek.