Activities 2017

25 september:
Seminar i Litteratushuset, Fredrikstad: Kjønnsmakt og politikk: Kvinners politiske deltagelse som verdi.
Foredragere: Elin Strand Larsen, Elisabeth Lønnå og Rania Maktabi.

28 september:
Workshop med tema: Gruppemedlemmenes forskningsinteresser, mulig forskningssamarbeid og felles eller individuelle publikasjoner.

30. november:
Workshop: Constructing a just society.