PULS

PULS Pedagogisk utviklings- og læringssenter – er en faglig-administrativ enhet. PULS består i dag av tilsammen 6 personer.

PULS’ hovedoppgave er å bidra til å opprettholde og utvikle høy studie- og undervisningskvalitet – ved å:

  • stimulere til samarbeid innenfor undervisning, formidling, utvikling og forskning
  • bidra til økt bruk av digitale verktøy og medier i utviklingen av HiØs studieprogrammer og undervisningstilbud.

PULS sine kjerneoppgaver er:

PULS kjerneoppgaver

For en nærmere beskrivelsee av disse – trykk på lenken -> PULS strategi 2016-18

For en kort presentasjon av PULS sitt mandat og kjernevirksomhet -> Presentasjon av PULS mandat og kjerneområder

For øvrig henvises til  PULS sin nettside på Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta kontakt med oss, så send mail til puls@hiof.no

Årsrapport for PULS` virksomhet 2015-2016.

Årsrapport for PULS` virksomhet 2016-2017.