Diverse verktøy av interesse i nettstudier og fleksible studier

I hovedsak fokuserer kursene våre på verktøy som er standard ved HiØ. Ofte er det systemer som også er standard for UH-sektoren gjennom UniNett.
Det finnes i tillegg til dette en rekke gode og lett tilgjengelige verktøy som kan være aktuelle å bruke. Vi ønsker å bidra til å ta også disse verktøyene i bruk.

Aktuelle verktøy

  • Google Docs
  • Googel Skjema
  • Google Site
  • Office 365
  • EtherPad
  • Padlet
  • Coggle
  • Kahoot
  • Skype/ Lync