LMS – Canvas

Canvas innføres som LMS ved HiØ for alle studenter og fagansatte høstsemesteret 2018.

Det har vært gjennomført en rekke kurs denne våren.

Les mer om innføringen av Canvas.