Nettmøter

Aktuelle tema:

  • Oppretting av møterom
  • Invitsjon til møterom
  • Roller for møtevert og møtedeltaker
  • Bruk av ulike pods og layouts
  • Opptak
  • Inndeling i grupper
  • Hvordan strukturere møter