Prosjekter

Opplæring i Canvas – vårt nye LMS

Høgskolen i Østfold innfører ny læringsplattform (Learning Management System – LMS) for alle. Fra og med høstsemesteret 2018 vil alle bruke Canvas.

PULS er sterkt involvert i opplæring i det nye systemet.

Her kan de lese alt du trenger å vite om overgangen til Canvas


Canvas som nytt LMS ved HiØ. Pilotprosjekter 2017-2018

Høgskolen i Østfold skal innføre ny læringsplattform (Learning Management System – LMS). Det er Canvas som er vårt nye LMS.
I studieåret 2017-2018 vil det bli gjennom ført pilotprosjekter ved alle avdelinger. Det er opprettet en egen prosjektgruppe for gjennomføring av pilotprosjektene. PULS deltar i denne prosjektgruppen og har blant annet prosjektleder-oppgaven. Mer informasjon om pilotprosjektene finnes på prosjektets nettsider.


Studieåret 2016 – 2017; Digitale utviklingsprosjekter

For studieåret 2016- 2017 ble det lyst ut prosjektmidler til digitale utviklingsprosjekter. Det er opprettet egne nettsider for prosjektene. Se her

Frist for innsending av søknad var 20.mai. Ved fristens utløp var det kommet inn 21 søknader. Styringsgruppa for fleksible studier  behandlet disse i møte 15. juni. 14 prosjekter ble innvilget med tilsammen  1,3 mill. kroner.

 


Studieåret 2015 – 2016; Pilotprosjekt undervisningsopptak

For studieåret 2015 – 2016 ble det utdelt 550.00 kroner fordelt på 11 prosjekter der ulike former for undervisningsopptak var i fokus. PULS fikk i oppgave å koordinere disse prosjektene samt å tilby veiledning. Prosjektene ble samlet i et nettverk; «Pilotprosjekt undervisningsopptak» .

På nettverkets hjemmeside kan du lese mer om de ulike prosjektene: Pilotprosjekt undervisningsopptak