Andre verktøy

I tillegg til de verktøyene vi her har nevnt, kan det være mange andre nyttige verktøy å ta i bruk i undervisning. Kom gjerne med innspill. Her nevnes noe.