LMS

LMS ved HiØ er Canvas fra hosten 2018
PULS var sterkt delaktig i innføringsprosjektet.

Les om innføring av Canvas i 2017