Video-opptak

Det finnes mange muligheter for å gjøre opptak av skjermen på din pc og gjøre opptaket til en video som dine studenter kan se som en del av ditt kurs. Høgskolen i Østfold benytter i stor grad løsninger som er felles for UH-sektoren gjennom Uninett. Uninett tilbyr 2 forskjellige verktøy som kan lage undervisningsvideo.

  • Techsmith Relay
  • MyMediaSite Desktop Recorder

Begge løsningene består at èn del som installeres på din maskin og lager selve opptaket, og èn del som ligger på en server hos Uninett. Det er når filmen er lastet opp til denne serveren at studentene kan se filmen.

De 2 løsningene (Techsmith og MyMediaSite) har sine styrker og svakheter. Hvilken løsning man bør velge diskuteres litt senere i dette avsnittet.

Uavhengig av hvilket verktøy man velger er det noen ting det er verdt å huske på fra start.

Techsmith Relay

MyMediaSite Desktop Recorder

Før man kan ta i bruk MyMediaSite Desktop Recorder (MDR)så må du få IT-vakta til å opprette en konto til deg. De kan også hjelpe deg med å få installasjonen i orden på din maskin.

Her følger noen instruksjonvideoer som kan hjelpe deg i gang:

Swivl robot

En enkel robot som følger dine bevegelser når du gjør opptak

Vi har et par Swivl-roboter for utlån. Disse kan du bruke sammen med f.eks. et nettbrett eller en mobiltelefon. Man bruker da kameraet på nettbrettet eller telefonen. Hovedpoenget med roboten er at den «følger deg» dersom du beveger deg litt fram og tilbake f.eks. foran ei tavle du skriver på.

Swivl har en egen app som man kan bruke til å gjøre opptak med og de har en egen publiseringstjeneste.
Dersom man ønsker å publisere filmene sine på samme sted som opptak gjort i Techsmith Relay, så kan man bruke Techsmith sin app «Fuse» som gjør det mulig å publisere filmene til relay.uninett.no.

Her er et par «kom i gang-linker»