Tilbakemeldinger og svar

Spørsmål 28.nov: Når er det eksamen?
Svar: Informasjon om eksamensdatoer finnes her.  Realfagkurset skal ha forkurseksamen i fysikk og matematikk.

 

Spørsmål 20.des: Hva trengs å ha med til første undervisnings dag?
Svar: I undervisningen vil det brukes kalkulator, formelsamlinger, lærebøker, oppgavesamlinger, pc/smarttelefoner.
På den første dagen (torsdag 3.januar) trenger dere ikke ta med annet enn skrivesaker og kladdebøker (har dere kalkulator tar dere den med).
En del av informasjonen da blir om hva dere trenger og det blir satt av tid til å skaffe det.