Ledelse av omstillinger i komplekse organisasjoner

Velkommen til åpne forelesninger om ledelse av omstillinger i komplekse organisasjoner

Last ned plakat for åpne forelesninger HiØ februar

Last ned plakat for åpne forelesninger HiØ februar

Inviterte: Masterstudentene, Ansatte HS, deltakere satsingsområdet.

Satsingsområdet «Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning» ved HS inviterer til to åpne forelesninger om ledelse av omstillinger i komplekse organisasjoner. Både kommunenes helse- og velferdstjenester og spesialisttjenestene i Østfold har opplevd store og viktige endringer når det gjelder organisasjon, styring og ledelse de siste årene. De to forelesningene dreier seg om Fredrikstad kommunes arbeid med nye organisasjonsformer, og om organiseringen av arbeidet med å etablere det nye sykehuset på Kalnes.  

Onsdag 8.2 kl. 10.00 – 11.30 Rom A 315
Ledelse av omstillinger i Fredrikstad kommunes helse- og velferdstjenester.
Ved kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold.

Fredag 10.2. kl. 10.00 – 12.00 Rom A-421
Ledelse av omstillinger i komplekse organisasjoner: nytt sykehus.
Ved sykehusdirektør Just Ebbesen/direktør fag og utvikling i Sykehuset Østfold,
Helge Stene-Johansen.

 

 

Forskningsopphold ved University of California Santa Cruz

Forskningsopphold ved University of California Santa Cruz (UCSC)

Jeg ble høsten 2015 innvilget midler til forskningsopphold ved UCSC – Department of Politics, og oppholdt meg der i perioden 1. januar til 1. juli 2016.

UCSC er et universitet innenfor rammen av University of California, lokalisert 12 mil sør for San Fransisco ved Monterey Bay. Universitetet har ca. 18.000 studenter, og er organisert som fakultet/institutter (departments) og colleges. Department of Politics hadde ca. 1000 studenter og ca. 20 fast ansatte. Selv hadde jeg kontorlokaler i instituttets hovedbygg.

Målet med oppholdet var primært å etablere faglige kontakter og tilrettelegge for publisering av forskningsresultater fra de siste par års prosjekter. Fagmiljøet ved instituttet har siden oppstarten for ca. 50 år siden hatt en satsing på «historisk institusjonalisme», med forskning, undervisning og andre faglige aktiviteter innenfor ulike tema; utenriks- og forsvarspolitikk, miljøpolitikk og velferdspolitikk. Det var et utstrakt tverrfaglig samarbeid med andre institutter. Jeg hadde også kontakt med fagmiljøer/konferanser/seminarer knyttet til CITRIS –  et multisenter om innovasjoner til fremme for fattige/upriviligerte knyttet til bl.a. boligprosjekter, velferdsteknologi og tekniske innovasjoner. CITRIS er et samarbeid mellom fem UC-universiteter (Berkeley, Davis, Merced, Santa Cruz).

Les mer:

… 

 

Nytt navn på master

Ansatte ved EVU, Master i samordning av helse- og velferdstjenester, fra venstre: Kjersti Lien Holte, Marina Sletten, Lasse Johnsen,
Helge Ramsdal, Gunnar Vold Hansen, Catharina Bjørkquist. Ikke til stede: Hanna Ihlebæk.

 

Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren har byttet
navn til: Master i samordning av helse- og velferdstjenester.

Masteren som har eksistert i ti år, fikk etter hvert et behov for et navn som er mer
dekkende for innholdet i studiet og som bedre følger opp samfunnsmessige
endringer og nasjonale føringer.

Studier av helse- og velferdstjenester viser at det ofte er mangel på samarbeid,
koordinering og samordning mellom ulike aktører og instanser. Det er utfordringer
knyttet til at det for eksempel oppstår blindsoner og gråsoner der noen oppgaver
blir gjort dobbelt og andre oppgaver blir glemt. Det er fortsatt et stort behov for
kompetanse som ivaretar og utvikler samarbeid og samordning for helhetlige tjenester
i helse- og velferdssektoren.

Les mer:

…