Forskningsopphold ved University of California Santa Cruz

Forskningsopphold ved University of California Santa Cruz (UCSC)

Jeg ble høsten 2015 innvilget midler til forskningsopphold ved UCSC – Department of Politics, og oppholdt meg der i perioden 1. januar til 1. juli 2016.

UCSC er et universitet innenfor rammen av University of California, lokalisert 12 mil sør for San Fransisco ved Monterey Bay. Universitetet har ca. 18.000 studenter, og er organisert som fakultet/institutter (departments) og colleges. Department of Politics hadde ca. 1000 studenter og ca. 20 fast ansatte. Selv hadde jeg kontorlokaler i instituttets hovedbygg.

Målet med oppholdet var primært å etablere faglige kontakter og tilrettelegge for publisering av forskningsresultater fra de siste par års prosjekter. Fagmiljøet ved instituttet har siden oppstarten for ca. 50 år siden hatt en satsing på «historisk institusjonalisme», med forskning, undervisning og andre faglige aktiviteter innenfor ulike tema; utenriks- og forsvarspolitikk, miljøpolitikk og velferdspolitikk. Det var et utstrakt tverrfaglig samarbeid med andre institutter. Jeg hadde også kontakt med fagmiljøer/konferanser/seminarer knyttet til CITRIS –  et multisenter om innovasjoner til fremme for fattige/upriviligerte knyttet til bl.a. boligprosjekter, velferdsteknologi og tekniske innovasjoner. CITRIS er et samarbeid mellom fem UC-universiteter (Berkeley, Davis, Merced, Santa Cruz).

Les mer:

I løpet av oppholdet arbeidet jeg med flere prosjekter:

  • Bokprosjekt knyttet til satsingsområdet med arbeidstittel «Veier til en
    ny helsetjeneste»
    . Boka er en analyse av de politiske, administrative og faglige problemstillingene som har preget utviklingen av sykehusstrukturen og ledelsesformer i Østfold fra etterkrigstiden og frem til etablering av det nye
    sykehuset på Kalnes.
  • Ferdigstilling av to artikler som er publisert i internasjonale tidsskrift: medforfatter om erfaringer med arbeidsorganisering på AMK-sentraler i forbindelse med hjertestans (Hardeland,C.,et al: «Factors impacting upon timely and adequate allocation of pre-hospital medical assistance and resources to cardiac arrest patients», i Resuscitation, Elsevier 2016/17 (forthcoming), og Ramsdal/Hansen: «The organisation of local mental health services in Norway – between evidence, uncertainty and policy» (Evidence & Policy 2016).
  • I tillegg arbeidet jeg de siste par månedene med en studie av politiske og organisatoriske utfordringer i amerikansk psykisk helsevern, basert på datainnsamling fra Santa Cruz County.

UCSC var et svært gunstig sted å tilbringe et halvt år. Universitetet tilrettela for optimale arbeidsvilkår, og tilgang på bibliotekressurser, IT-tjenester etc. var svært gode. I tillegg var dette i en tid der presidentkampanjen var intens, og jeg fikk mange anledninger til å studere den enorme politisering det amerikanske samfunnet opplevde i tiden før valget.

 

Helge Ramsdal
professor

 

 

 

lenamr