Kickoff for forskergruppen «Samordning i helse- og velferdstjenestene»

Åpent seminar, fredag 15. september 2017 kl. 09.00-12:00
«Samordning – hvordan kan vi løse en av velferdsstatens største utfordringer?»

 

Deltakere i forskergruppen «Samordning i helse- og velferdstjenestene» har i flere år arbeidet med problemstillinger knyttet til en av de største utfordringene i velferdsstaten: hvordan utvikle gode samarbeids- og samordningsformer i forhold til stadig mer komplekse helse- og velferdsproblemer? Dette spørsmålet er også sentralt i masterstudiet i «Samordning i helse- og velferdstjenestene».

Gjennom en rekke forskningsprosjekter har de som deltar i forskergruppen etablert et godt kunnskapsgrunnlag om erfaringer med å utvikle samordnede tjenester, og gjennom dagen vil vi formidle noen av de analysene som er gjennomført de siste par årene om dette.

Program:
Innledning om forskergruppen
ved leder Gunnar Vold Hansen
Om tverrprofesjonell utdanning – strategi for oppfølging av St.m. nr. 13 ved HIØ
ved Sigurd Roger Nilsen.
Presentasjon av forskningsresultater fra aktuelle prosjekter om samordning av tjenestene.
Catharina Bjørkquist: Tricky Transitions – «Tricktrans 1»
Camilla Gjellebæk: «Velferdsteknologi for en bedre hverdag for eldre»
Øystein Ringstad/Kristin Myhre: “SLIPPS”-Sharing Learning from Practice to
improve Patient Safety
Finn Samuelsen: Helhetlige tjenester om rehabilitering
Gunnar Vold Hansen: Forpliktende samarbeid om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet
Helge Ramsdal: «Verdibaserte» innovasjoner i sykehus
– mellom konseptualisering og implementering
15 min. innlegg + korte spørsmål/kommentarer

Påmelding innen onsdag 13. september:
lena.m.reis@hiof.no

 

 

 

Forskningsopphold ved University of California Santa Cruz

Forskningsopphold ved University of California Santa Cruz (UCSC)

Jeg ble høsten 2015 innvilget midler til forskningsopphold ved UCSC – Department of Politics, og oppholdt meg der i perioden 1. januar til 1. juli 2016.

UCSC er et universitet innenfor rammen av University of California, lokalisert 12 mil sør for San Fransisco ved Monterey Bay. Universitetet har ca. 18.000 studenter, og er organisert som fakultet/institutter (departments) og colleges. Department of Politics hadde ca. 1000 studenter og ca. 20 fast ansatte. Selv hadde jeg kontorlokaler i instituttets hovedbygg.

Målet med oppholdet var primært å etablere faglige kontakter og tilrettelegge for publisering av forskningsresultater fra de siste par års prosjekter. Fagmiljøet ved instituttet har siden oppstarten for ca. 50 år siden hatt en satsing på «historisk institusjonalisme», med forskning, undervisning og andre faglige aktiviteter innenfor ulike tema; utenriks- og forsvarspolitikk, miljøpolitikk og velferdspolitikk. Det var et utstrakt tverrfaglig samarbeid med andre institutter. Jeg hadde også kontakt med fagmiljøer/konferanser/seminarer knyttet til CITRIS –  et multisenter om innovasjoner til fremme for fattige/upriviligerte knyttet til bl.a. boligprosjekter, velferdsteknologi og tekniske innovasjoner. CITRIS er et samarbeid mellom fem UC-universiteter (Berkeley, Davis, Merced, Santa Cruz).

Les mer:

…