Nytt navn på master

Ansatte ved EVU, Master i samordning av helse- og velferdstjenester, fra venstre: Kjersti Lien Holte, Marina Sletten, Lasse Johnsen,
Helge Ramsdal, Gunnar Vold Hansen, Catharina Bjørkquist. Ikke til stede: Hanna Ihlebæk.

 

Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren har byttet
navn til: Master i samordning av helse- og velferdstjenester.

Masteren som har eksistert i ti år, fikk etter hvert et behov for et navn som er mer
dekkende for innholdet i studiet og som bedre følger opp samfunnsmessige
endringer og nasjonale føringer.

Studier av helse- og velferdstjenester viser at det ofte er mangel på samarbeid,
koordinering og samordning mellom ulike aktører og instanser. Det er utfordringer
knyttet til at det for eksempel oppstår blindsoner og gråsoner der noen oppgaver
blir gjort dobbelt og andre oppgaver blir glemt. Det er fortsatt et stort behov for
kompetanse som ivaretar og utvikler samarbeid og samordning for helhetlige tjenester
i helse- og velferdssektoren.

Les mer:

…