Kickoff for forskergruppen «Samordning i helse- og velferdstjenestene»

Åpent seminar, fredag 15. september 2017 kl. 09.00-12:00
«Samordning – hvordan kan vi løse en av velferdsstatens største utfordringer?»

 

Deltakere i forskergruppen «Samordning i helse- og velferdstjenestene» har i flere år arbeidet med problemstillinger knyttet til en av de største utfordringene i velferdsstaten: hvordan utvikle gode samarbeids- og samordningsformer i forhold til stadig mer komplekse helse- og velferdsproblemer? Dette spørsmålet er også sentralt i masterstudiet i «Samordning i helse- og velferdstjenestene».

Gjennom en rekke forskningsprosjekter har de som deltar i forskergruppen etablert et godt kunnskapsgrunnlag om erfaringer med å utvikle samordnede tjenester, og gjennom dagen vil vi formidle noen av de analysene som er gjennomført de siste par årene om dette.

Program:
Innledning om forskergruppen
ved leder Gunnar Vold Hansen
Om tverrprofesjonell utdanning – strategi for oppfølging av St.m. nr. 13 ved HIØ
ved Sigurd Roger Nilsen.
Presentasjon av forskningsresultater fra aktuelle prosjekter om samordning av tjenestene.
Catharina Bjørkquist: Tricky Transitions – «Tricktrans 1»
Camilla Gjellebæk: «Velferdsteknologi for en bedre hverdag for eldre»
Øystein Ringstad/Kristin Myhre: “SLIPPS”-Sharing Learning from Practice to
improve Patient Safety
Finn Samuelsen: Helhetlige tjenester om rehabilitering
Gunnar Vold Hansen: Forpliktende samarbeid om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet
Helge Ramsdal: «Verdibaserte» innovasjoner i sykehus
– mellom konseptualisering og implementering
15 min. innlegg + korte spørsmål/kommentarer

Påmelding innen onsdag 13. september:
lena.m.reis@hiof.no