Podcasten «Digitale verktøy med Ilabekken barnehage».

Prioriteringer, stå på vilje og et brennende engasjement!

Jeg kan huske fra min første tid som barnehagelærer at vi diskuterte om vi trengte en datamaskin på avdelingen. Vi hadde den gangen ingen gode argumenter, og tankene gikk mest på at vi hadde jo tilgang til datamaskiner på kontoret, på skolen. Likevel endte vi opp med å skaffe oss en fordi vi ville jo henge med i tiden! Men datamaskinen ble lite brukt.  Det var helt klart en manglede digitalkompetanse, og en forståelse for prioriteringer av digitale verktøy i barnehagen. Og uten kunnskap og verktøy ble det heller ingen stor interesse blant de ansatte for å jobbe med IKT. Men heldigvis med tiden har mye endret seg siden den gangen. Nå kan vi lese i Rammeplanens kapitel 8 at:

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.»

Vi har nå fått flere digitale verktøy i barnehagen jeg jobber i,  og en forståelse for at dette må prioriteres og jobbes videre med.  Vi er et stykke på vei, men mangler en god del digital kompetanse.

Etter å ha hørt på podcasten til Ilabekken barnehage, der to ansatte forteller om hvordan og hvorfor de bruker digitale verktøy i barnehagen, sitter jeg igjen med en god del tanker, og det er særlig en. Ilabekken barnehage har klart å få til et brennende engasjement blant alle de ansatte!

Hvordan har de fått det til?

Gjennom sitt ønsket om å bli gode på IKT verktøy i barnehagen startet de opp med en IKT gruppe hvor alle avdelingene var representert med en person. På denne måten fikk alle oppdateringer på nye digitale verktøy, og planer om hvordan de ville jobbe videre ut i avdelingene med barna.  Jeg tenker at når man får opplæring underveis er man jo på rett vei, men det er for mange likevel skummelt å ta i bruk IKT verktøy. Men videre i samtalen forteller de at det har vært veldig viktig for dem, hele veien, og skape et trygt miljø for å prøve og feile. Ingen skal være redde for å ikke få det til, for da har man ikke lyst til å sette i gang noe heller. For å gjøre hverandre gode lar de seg inspirere ved å lytte, komme med innspill, og som de så fint sier kommer de med tilbakemeldinger med hodet og hjerte slik at det føles greit for de som er med!

Med dette brennende ønsket de har om å få det til sammen forstår jeg at det gir stå på vilje til å bruke ulike digitale verktøy. Og enda mer lyst får de jo også når de blir premiert for sin flotte innsats når de vant den nasjonale IKT prisen på 10 000 kroner! Ilabekken bhg har engasjerte ansatte som fører til at de prioriterer IKT utstyr fremfor annet utstyr.

Som Rammeplanen sier skal personalet legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.  Det tenker jeg Ilabekken barnehage gjør ved at de bruker digitale verktøy i hverdagen på lik linje med andre leker. Og når de tar med seg de digitale verktøyene ut og studerer f.eks med et digitalt mikroskop, GoPro-kamera eller Ipad. I små grupper blir det mer tid, og sammen med sensitive voksne som lytter og utforsker kan barna oppleve naturen på nært hold. Tilbake i barnehagen kan de se på sine digitale filmer og bilder, og sette ord på det de har sett på nært hold i naturen.  Noe jeg også har erfart som Ilabekken forteller er hvordan barna kan få vise bort sin kompetanse til de andre barna, og som igjen gir barna en god mestringsfølelse. Og disse bildene og filmene kan de ansatte ta med til refleksjon og oppdage f.eks hva barna er opptatt av.

Jeg tenker at Ilabekken barnehage har opparbeidet mye digitalkompetanse over tid, og har mange gode begrunnelser for sitt digitale arbeid. De har fått erfare at digitale verktøy ikke bare er noe barna får for å få tiden til å gå, men har en viktig verdi i læringsmiljøet i barnehagen. Jeg forstår hvorfor de anbefaler på det varmeste digitale verktøy i barnehagene, selv også med de minste barna. De har erfart at det er mye læring og omtanke når sensitive voksne, med en pedagogisk tanke, veileder barna og gir nye muligheter i sin tilnærming til digitale verktøy. Gjennom sin digitale praksis ser de at de får med seg foreldrene også. De er veldig nysgjerrige og positive til dette, og får derfor en bedre forståelse, og mer innsikt i barnas hverdag gjennom f.eks film og bilder. De forteller om en språkarena som gir mye verbal kompetanse som er viktig i deres flerspråklige barnegruppe. De digitale verktøyene samler barna og gjør dem mer sosiale. Dette tenker jeg er viktig, at barna kan føle tilhørighet og kjenne på at de har noe tilfelles med andre, og forstår, om bare så med noen få ord av gangen.

Noe av det jeg vil ta med meg videre, og synes er viktig etter å ha hørt om Ilabekkens arbeid med digitale verktøy, er at det er viktig å starte i det små. La alle bli kjent med det IKT utstyret vi allerede har, og lage et godt miljø der det er rom for å prøve, men også å feile. Slik tenker jeg veien mot en engasjert personalgruppe kan starte, for stå på vilje det har vi!

 

Kilde:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/arbeidsmater/digital-praksis/

https://podtail.com/no/podcast/baerepod-en-baerekraftig-barneahage-pod/digitale-verktoy-med-ilabekken-barnehage/

 

 

 

 

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

-Se! Jeg klarte det jeg også!

En liten gruppe barn sitter rundt robotmusa som nå blinker og piper. Sistemann har også klart å programmert musa med riktige koder slik at den kom frem til osten. De andre klapper og jubler og alle gleder seg sammen! Jeg kjenner også på den samme gleden, men også over å se hvordan de sammen hjelper hverandre. De deler sine erfaringer, de feiler, men forstår mer og prøver på nytt. Sammen ser de muligheter og er kreative. På grunn av denne interessen og gleden opplever jeg at barna har det gøy i sin søken etter ny kunnskap i den digitale verden!

Gjennom dette studiet håper jeg å utvide min digitale kompetanse slik at jeg kan legge til rette for mange gode digitale lekemiljøer, der barna viser denne gleden og interessen for ny læring. For jeg opplever at barns lyst til å lære vekkes gjennom digitale verktøy, og at de lærer raskt om de er i et lekemiljø de trives i. Og jeg håper virkelig at også jeg ved endt studie kan si; -Se! Jeg klarte det jeg også! For akkurat nå kjennes det ut som jeg sitter i en berg og dalbane der det går fort opp og ned!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar