ESP easy

ESP Easy er firmware som gjør en ESP modul til en multisensor enhet med Web-grensesnitt.

Det er innebygget støtte for en rekke forskjellige sensorer