Danse programmering

I dette blogge innlegget. Jeg skulle gjennomføre en aktivitet med danseprogrammering sammen med barna i barnehagen min. Men på grunn av noe sykdom kunne jeg ikke være på jobb, så jeg måtte gjøre det med mitt 4 år gamle barn hjemme. Jeg vil begynne med å forklare hvorfor og hvordan vi gjorde denne danseprogrammeringen.Å lage algoritmer, eller en serie trinnvise instruksjoner i en spesifisert rekkefølge, er en metode for å oppnå et mål, i dette tilfellet et analogt danseprogram. Det blir tatt bilder av de ulike formene.

hva er programmering?

I følge Sönners (2019) programmering egentlig  handler om å få til ting steg for steg og sette dem sammen til en algoritme-

Aktivitetsplan for danseprogrammering

Mål:

 • barna vil få en bedre forståelse med koding.
 • barna vil få en bedre måte å forstå hvordan de skal løse problemer
 • – barna skal få bedre kunnskap om hvordan de følger regler og anvisninger.
 • for barna å nyte dansen mens de lærer noe nytt.

Didaktiske forutsetninger:

Tid: 3 timer  

Alder: 5 år

Antall barn: 1 barn  2 voksen

Utstyr: Papir  og farger, , smartfelefont, høy tale,

Sted   hjem  stue og gagne.  

Gjennomføring og refleksjon:

Jeg startet med å tegne piler på et stykke papir og deretter legge dem på gulvet i. med forskjellige farger, så forklarte jeg ungen min hva vi skulle gjøre jeg forklarte at vi skulle danse på den lilla hoppen opp og ned på den gule og klappe i hendene på den røde så rist på hoftene på den grønne pilen.,Så demonstrerte jeg for barnet mitt hva jeg mente ved å gi ham danseeksempel g. Jeg følte at han ikke fikk det til, så jeg tok ting med ro og trøstet ham slik at han kunne fokusere på prosjektet.Hvis en voksen er involvert i det ungdommene nå er bekymret for, viser de ifølge Blgan 2018 bekymring. I følge Blgan er omsorg en nødvendighet for læring. (Blgan, s.46, 2018).

Hvordan gikk det?

Sannheten er at ting ikke gikk som planlagt; det var en fiasko fra starten av. Jeg hadde laget en strategi og var trygg på at alt ville gå bra. Men til min overraskelse var det ingen hulking; ikke desto mindre er det enklere å jobbe med andre barn på prosjekter enn det er å jobbe med noen som kaller deg mo; Men når han forsto prosjektet fullt ut, hadde han mye moro med å danse og ville ikke slutte.

Det  ville jeg ha gjort annerledes er at jeg ville tatt lengre tid å lære dansen og kanskje gi barnet mer tid til å bli kjent med algoritmen.

i følgen til rammeplan Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.(2017 s52)Danseprosjekt var en morsom måte å oppdage nye strategier for å lære barn hvordan de skal løse problemer og følge instruksjoner, men det var også en fin måte å lære små barn om koding. Jeg ser frem til å gjøre dette prosjektet igjen med flere barn.

 

klider

Dardanou, M., Solberg Mossin, M. & Dybdal Simensen, E. (2021). Barnehagens digitale arena Oslo: Universitetsforlage

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
Utdanningsdirektoratet. (2019). Algoritmisk tenkning. Hentet fra: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/

 

21th Century skills

 

 

Jeg skal vise dere hvordan du bruker digitale teknologier for å fremme arbeid med fremtidig kompetanse, også kjent som 21st Century skills, i dette innlegget. Før jeg begynner, vil jeg gjerne få det til å forklare hva de er: Kreativitet, kritisk tenkning, utdanning, med borgerskap, kommunikasjon, teamarbeid og digital kompetanse er alle ferdigheter som må utvikles.

Det hadde skjedd endringer i de sosiale, økonomiske og til og med politiske deler av verden gjennom årene, men da det 21. århundre kom, ble endringene mer vanlig på grunn av teknologiske fremskritt. Videre, når teknologien skrider frem, har det en innvirkning på utdanningssystemet, noe som får lærere og elever til å bli mer fleksible i sin tilnærming til å lære nye ideer eller kunnskap. Det 21. århundres læreplan hjelper også til med å forbedre måten elevenes behov og prestasjoner vurderes på, i tillegg til å tilby alternative metoder for klasserom og forbedre elevenes evner og evner til å håndtere utfordringer. Teknologi er ikke et eget fag å undervise i i det tjueførste århundre; snarere er det et verktøy for å forbedre utdanning og læring.

dette semesteret har vi lært flere måter å bruke teknologi på med barn, hvilke verktøy vi bør bruke og til og med programmer vi har lært ting som  lager  collager,  redigere bilder, designe digitale bøker og bare for å nevne noen.for jeg har  sett   hvordan dette har hjulpet meg å forstå hvordan jeg kan bruke teknologi med barn i forskjellige aldre, det å kunne dele assistentene mine med barna har hjulpet meg å se hvordan barn lærer å gjøre, fra de små barna som er så nysgjerrige på noen gang er så kreative og i stand til å samarbeide i følgen til rammeplan “Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.”(udir 2017).

kreativitet

Kreativ læring i barnehagen hjelper barn med å utvikle sine kreative tenkeevner, som er avgjørende for å lykkes i dagens kultur. Fordi vi for tiden lever i en tid med usikkerhet og raske endringer, er det avgjørende å tenke kreativt både på et faglig og personlig plan. rarmmelpaln sier Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.Dette betyr at vi som voksne, ikke bare som pedagoger, men også som foreldre, må søke etter måter å stimulere barnas sinn slik at de kan være kreative og gi kunnskapen sin videre til fremtidige generasjoner.

kritisk tenk

Et av de mest avgjørende talentene som dagens barn vil trenge i fremtiden, er evnen til å tenke kritisk. Barn i dagens svært konkurranseutsatte verden må kunne mye mer enn å huske en liste over fakta; de må være kritiske tenkere som kan analysere, sammenligne, kontrastere, trekke slutninger og produsere høyere-ordens tenkningsferdigheter. i folgen Simensen som sier at kritisk tenkning skjer når barn trekker fram sin eksisterende kunnskap og erfaringer (Simensen, 2021, s55)., men hvordan kan vi hjelp barna til å teme kritisk?  Barns kritiske tenkningsferdigheter kan utvikles gjennom å bygge med blokker, spille roller med venner eller spille brettspill. Ikke hopp inn med en gang. For å utvikle seg trenger barn hindringer. Før du hopper inn for å takle et problem, ta et skritt tilbake og observer. Oppmuntre til nye og mangfoldige måter å tenke på. Du hjelper barn med å utvikle sine kreative(Simensen, 2021, s55). problemløsningsevner ved å la dem tenke annerledes. “Hvilke andre ideer kan vi prøve?” eller «La oss tenke på alle mulige svar», for eksempel, kan hjelpe barnet ditt til å produsere muligheter.

Kilder:

 

 

 

Hverdagsalgoritmer

I dette innlegget skal jeg planlegge en oppskrift på en hverdags aktivitet. Denne oppskriften bør utføres av en voksen eller et barn og følges som om personen er en elektronisk enhet. Dette betyr at de kommer til å gjøre nøyaktig det som er skrevet i oppskriften,

datamaskiner og oss mennesker er som olje og vann, noe som betyr at vi er så forskjellige fra hverandre, et, med den blendende hastigheten teknologien kommer inn i våre daglige liv, blir datamaskiner stadig mer i stand til å utføre menneskelige oppgaver. i oppgaven skal jeg be kjæresten min hjelpe meg med å gjøre en hverdagsrutine for å forklare algoritmer

Hva er  algoritmer?

Algoritme er i matematikk og databehandling en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for løsning av en beregningsoppgave eller annen oppgave(2020 store norsk leksjon)

De fleste av oss for å unngå og til og med bli sinte når noen forteller oss at vi er som en datamaskin eller vi jobber som en datamaskin, de fleste av oss blir defensive og føler at vi er blitt fornærmet, men sannheten er at de fleste av oss lever lever på autopilotmodus, vi gjør det samme hver dag, akkurat fordi det er rutinen vår. Det samme gjelder datamaskinen, de gjør det samme hver dag fordi det er slik de ble programmert.

Hjernen vår fungerer allerede som en datamaskin. hver eneste dag når vi våkner, er våre liv og rutiner de samme, vi forbereder oss noen dusjer og gjør andre ting vi utfører en fast mengde begrensede trinn for å fullføre våre daglige rutiner. Sannheten er: vi er stort sett uvitende når vi gjør disse rutinene. så jeg spurte kjæresten min om å lage kaffe for å følge oppskriften som jeg hadde skrevet ned til ham. hen fulgte den til siste stopp, og her var oppskriften min

 1.  1.Ta en kaffe kapsler fra boksen.Legg den i kaffemaskinen.
  2. Sjekk om kaffemaskinen er slått på.
  3. Hvis ikke, slå på maskinen.
  4 Sjekk om vannfilteret er fullt nok.
  5 Hvis ikke, tilsett vann.
  6 Sett en kaffekopp under kaffedispenseren.
  7 Trykk på kaffeknappen.
  8 Kaffen blir servert.
  9 Vent til maskinen slår seg av når kaffen er klar.
  10   Hvis kaffen er klar
  11 Ta kaffekoppen ut av kaffemaskinen.
  12 Tilsett melk og sukker.
  13  Drikk kaffen.

Hvordan gikk det med forsøket?

Kjæresten min skjønte virkelig ikke hva jeg fikk ham til å gjøre, men fordi han sa at det var til skolen, sa han ja og vi ble veldig irriterte på meg fordi han ikke kunne gjøre det slik han ville gjøre det, så på slutten av eksperiment han ikke var veldig fornøyd med måten kaffen kom ut på fordi han ikke fikk gjort slik han alltid gjorde det. Jeg smakte kaffe for meg, det var flott, men det er fordi jeg fikk akkurat det jeg pleier å gjøre hver morgen. dette konkluderer med at vi alle går på autopilot som jeg nevnte tidligere. men neste gang vil jeg gjerne at kjæresten min skal skrive ned en oppskrift til meg slik at jeg kan se om jeg kan følge den akkurat slik han gjør.

koding i barnehage .

“I denne blogge innlegg skal jeg vise deg hvordan du lager en barnehageaktivitet ved hjelp av programmering. Denne aktiviteten vil fokusere på “piler” og gjøres på en algoritmisk måte. Jeg vil også tenke på hvordan koding brukes i barnehagen for å se om det er noen langsiktige fordeler..

Hva er Koding?

“Den enkle ord er koding å lære en datamaskin (eller nettside eller app) hva den skal gjøre.

Som mor og barnehagelærer motiverer jeg meg selv hele tiden til å lære nye metoder for å engasjere familien min og elevene i konsepter fra det 21. århundre. Ifølge nye studier vil koding være i forkant av fremtidige jobber (Bølgan s. 24. Så hvordan lærer vi å kode og lære det til barna våre, og hvorfor er det så viktig? Hva er viktigere, når begynner vi å undervise barna våre?

Aktivitetsplan:

Hva

mål er at barn skal ta i bruk en algoritmisk tankegang ved å lære om teknologien bak digitale produkter

Didaktiske 

Tid: ca 2 time

Hvem: meg og en 4 åring

Utstyr: netberrt  Smartphone , ark med piler til  barna, ruter på gulvet.

Beskrivelse av aktiviteten:

Jeg startet med å forklare at denne aktiviteten ikke var det samme som danseprogrammet, og at vi ville følge pilene i henhold til deres betydning.Jeg viste deretter barnet appen at vi ville bruke algoritmen er rettet mot å lære barna sekvensering av veibeskrivelser. og disse pilene er nå kommandoer som beskriver hva barna skal gjøre.

Refleksjon:

Denne oppgaven var vanskelig å fullføre med bare ett barn siden barnet ikke skjønte hvorfor vi ikke bare kunne danse igjen etter at vi allerede hadde gjort det. Jeg måtte forklare prosjektets mål flere ganger, men med liten suksess. Vi prøvde det mer enn seks ganger og fikk det bare riktig én gang, så jeg bestemte meg for at det var nok for dagen.

I følge  ( Bergsjø 2020, s. 39) er en algoritme en presis formel for hvordan konkrete problemstillinger kan løses. Jeg må si  at  jeg  er enig i utsagnet siden jeg var vitne til det i dette prosjektet, selv om jeg bare jobbet med ett barn. Jeg innså potensialet ved å bruke algoritmer og lære bort koding til barn i ung alder. Det er mange overbevisende grunner til å lære bort kode, og her er noen av dem. Koding stimulerer kreativiteten.
Barn lærer og styrker hjernen ved å eksperimentere. De lærer også av sine feil. Barn kan være kreative, og de oppmuntres til det. Kreativitet er både en del av prosessen og et produkt. Læringsressurser presenterer en rekke fantasifulle lekeartikler for å stimulere barnets fantasi. også Koding øker akademisk skriveytelse.
Barn som lærer å kode, har en bedre forståelse for hvordan de skal tilrettelegge og planlegge ulike aktiviteter.

Når jeg gjorde denne oppgaven, viste den også for meg at det å lære barn algoritmer og koding hjelper dem til å bli mer kompetente problemløsere.
De lærer at det ikke er én måte å gjøre ting på, selv om teknikken deres ikke fungerte, ettersom de lærer å kode og gi veibeskrivelse. De kan bygge videre på det de allerede har oppnådd uten frykt for å mislykkes. I den digitale tidsalderen er koding en grunnleggende leseferdighet, og barn må kunne forstå, jobbe med og forstå teknologien som omgir dem.
Å lære å kode i ung alder forbereder barna på fremtiden. Koding hjelper barn med kommunikasjon, kreativitet, regneferdighet, skriving og tillit.

Kilder:

Dardanou, M., Solberg Mossin, M. & Dybdal Simensen, E. (2021). Barnehagens digitale arena Oslo: Universitetsforl

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/

spill og leke

lage spill og leke med barn.

i denne blogge  innlegg er det en enkel måte å integrere digitale verktøy for å lage spill for barn som er  fem år gammel Det analoge spillet blir et  spill med tegninger og tall.

mate apen digitale og papir spill og leke.

Mål:

 • for at  barn skal lærer, men også ha det gøy,
 • barn skal lære å være kreative når det gjelder å lage spill .-
 • barn til å være produsentene av dette spillet.
 • for at barna skal lære om tall.

 

Didaktiske :

Tid:  5  dager

Antall barn: 1  barna

Alder: 5 år

Utstyr: Ivi brukte papir, saks, farger, vi brukte en nettbrett for å lage spillet, vi brukte en telefon til bildene, og vi brukte også en app som heter , bulid games for andorid.

 

Arbeidsmetode

 • start med å forklare barnet hva spillet handler om.
  skriv ned tallene fra én til ti
 • tegne en ape og bananer
 • Klipp ut bildene slik at det er enkelt å sette dem på skanneren.
 • spill spillet på papir slik at det blir lettere på nettbrettet.
 • setter bildene sammen i appen. 

Gjennomføring

det første vi gjorde var å begynne med å tegne apen og middagsmaten han skulle spise, fordi jeg jobbet med bare ett barn, han fikk gjøre det meste med hjelp av en voksen,
så klippet vi tegningen og plasserte den på bordet, vi farget pengene og tegnet de forskjellige ritene vi skulle mate pengene, vi skrev så tømmene og klippet dem også. vi spilte spillet med papir først, slik at barnet skulle forstå når du brukte nettbrettet, så tok tallene og så snudde vi oppover, så vi plukket opp tallene tilfeldig. Vi lekte to ganger og det var lettere å forstå, barnet så la bildet og tegningene i skanneren og så flyttet vi alt inn i datamaskinen.vi la bildene inn i spillet og vi begynte å spille, ungen lærer fortsatt så han kunne bare 1 til 5, men han likte og lærte mye.

Å gi barna muligheten til å delta i bruken av digitale verktøy selv om de må overvåkes av en voksen, gir dem en følelse av ansvar i måten de lærer forskjellige ting “Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter” (Kunnskapsdepartementet 2017).  .

Refleksjon

Undheim (2015) sier også dette at det ikke er bare selve spill økta som gir muligheter for læring, underveis i prosessen kan man få mange muligheter til samtale, undring, øve på nye begrep og ord.

Å velge dette spillet tok litt tid fordi jeg hadde tenkt på hva jeg skulle til hvis jeg ikke hadde mer enn ett barn, men på slutten av endte jeg opp med å jobbe med barnet mitt, han i den alderen hvor alt er interessant og han oss så nysering  så med dette prosjektet var det det beste,  mate apen er ikke bare populær på jobben, men den har hjulpet meg med barnet mitt når det kommer til å lære små ord og tall, han var så nysgjerrig på å se hvordan vi ville sette spillet på datamaskinen.prosjektet tok litt tid når det ble satt inn i pc-en, det var ikke lett og barnet mistet på et tidspunkt tålmodigheten.

spillet hadde ingen regler og hadde ingen tidsbegrensning, så barna hadde mye tid til å glede seg og lære, dette spillet hjelper barnet med å forbedre uttalen av ord og tall og øke barnets kreativitet bruke tekst på bildene gir et multimodalt tekst, det vil si at to modaliteter; bilde (farge) og tekst er satt sammen .etter min mening synes jeg dette spillet er et godt spill både lærerikt og morsomt, det gir et barn en måte å være mer kreativ på, å være glad for å lære mer.

kilder

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir.
Undheim, M. (2015). Del gleder- Digital kompetanse i barnehagen. (2.utgave). Oslo: GAN Aschehoug

lage bok i barnehage

Vi har fått i oppgave å lage en sammensatt tekst, der vi skal jobbe med barna vi skal lage en bok, av eventyrene vi hadde på en dagstur til skogen har jeg laget en didaktisk plan for aktiviteten, og beskrevet hva vi gjorde på turen.

Beskrivelse av aktiviteten
 
Hva:
 • Lage en digital lesebok om tur  -hva vi har gjør , vi har brukte .book reaktor andre appen –
 • Utstyr:  kamera ,Pc  Windows,, smarttelefon, papir for å skrive notat, nettbrett,  book creator programmet.

Tid: ca  1 uker ,  det tok tid med å lage lyd  og sett sammen  bilder.

Antall barn:  2

Alder: 5 år

Arbeidemåte og innhold

dette prosjektet valgte jeg å kun jobbe med to barn i redigering og fotografering, etter å ha dykket gruppen hadde jeg ansvaret for de to barna som jeg skulle jobbe med. Jeg beskrev for barna hva vi skulle gjøre da vi satte oss ned og la en plan, jeg viste barna appen vi skulle bruke, og de begynte med å prøve å tegne og sette inn morsomme bilder. Deretter dro vi ut på tur og hvert barn fikk sjansen til å ta et bilde av hva de så på turen, så kom vi tilbake til avdelingen, satte sammen bildene og begynte å redigere boken.

 

Dreiebok:

Handling Bilder Lyd Tekst
Hva har vi vært med på. Fremside  er bilder som ble tatt av barn  i skogen. Voksen snakke om tur Vi  har vart på turen i skogen.
tok bilder  av  mark Bilder av barna  når de gikk  inn i skogen barna snakke om  mark

 

vi lette etter smp dyr i skogen og fant en mark
 

 

bilder av  bål vi laget et bål for å varme oss opp og  lage lunsj
bilder av fisk kaker. barna snakke om mat vi  spiset fisk  kaker brød og grønssker.
tilbake til avdeling Bilde av tallerken. barna snakke etter turen slappet vi av på avdelingen og spist frukt
Avslutning på boka Bilder  av tallerken med frukt og grønnsaker lyd av barn Bok  er lagte av eg og 2 barna

Gjennomføring 

da jeg fortalte barna om prosjektet, var de ganske begeistret, og det var jeg også fordi dette var min første gang å gjøre dette, jeg eier ikke et aple-produkt, så det var ikke lett å forstå book creator programmer.  jeg  prøvd  den hjemme først før jeg brukte den med barna, men jeg slet mye det kan være at datamaskinen min er gammel fordi det tok 30 minutter å laste opp ett bilde, uansett tilbake til barna, vi dro på tur og som vanlig ga hvert barn en sjanse til å ta et bilde med telefonen, det var nesten femti bilder og de fleste av dem var enten uskarpe eller av et barns ansikt eller finger på en jakke, de var morsomme, men vi klarte å få til fem gode bilder , etter å ha falt tilbake til avdelingen. Vi satte oss ned og snakket om hvilken ærefrykt som ville sette teksten på og hvem som ville gjøre hva.vi begynte å designe boken barna velger temaet for bokenbarnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur» (Kunnskapsdepartementet (s.48.), fargen, og deretter velger barna frontbildet, så valgte hvert et bilde som vi skulle sette på boken, så skrev vi teksten sammen og en av barna var den som fortalte historien. og de andre delene måtte jeg gjøre lydene fordi barna ikke kunne uttale ordene , dette prosjektet overrasket meg virkelig hvor mye barna var interessert og hvor glade de var for å vise hva de hadde lært og de var veldig kreative ,arnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,  2017. s.44 – 45.).

Refleksjon:

For å være helt ærlig slet jeg med denne oppgaven, jeg var frustrert fordi i tiggingen hadde jeg ingen anelse om hvordan jeg skulle lage boken, teknologi er noe jeg sliter med, men med denne oppgaven lærer jeg noe nytt hva uker  det kreves erfaring med digitalt verktøy når man skal reflektere og bruker kritisk tenkning (Undheim 2021).dette betyr at jeg må prøve selv om jeg mislykkes i dette prosjektet, jeg vil prøve igjen fordi jeg fortsatt lærer å bruke forskjellige digitale verktøy.for det meste var barna veldig glade og de lærte mye for å bruke denne appen, det var første gang for mange av oss, selv høgskolene mine hadde ingen anelse om hva jeg snakket om da jeg fortalte dem om den digitale multimodale teksten, denne appen er noe jeg kommer til å bruke i fremtiden, som en fremtidig pedagogikk, fordi jeg har sett hvor mye kreativitet det gir barn.hva jeg har fått med meg i dette prosjektet, og hva jeg ikke kommer til å gjøre igjen i neste oppgave, Først vil jeg ha en tydelig dialog med barna slik at de kan forstå bedre og dette er viktig fordi beskriver noen pedagogiske strategier for en slik type prosess, blant annet ved å invitere barnet til dialog, (Undheim 2021).i neste-prosjektet mitt vil jeg ta det jeg har lært her, hva jeg skal gjøre og ikke gjenta igjen, dette prosjektet om multimodal teksten er noe jeg gleder meg til å lære mer om og bruke som fremtidig lærer.

Referanser:

Jæger, H., Sanvik, M. & Waterhouse, A.-H. L. (Red.). (2019). Digitale barnehagepraksiser. Teknologier, medier og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir.
Undheim, Marianne. (2021,11.mars). Digital stories – creating a link between ECEC and ECTE. 

kommunikasjon mellom hjem og barnehage

I dette blogginnlegget skal jeg se tilbake på hvordan jeg har brukt blogging til å kommunisere mellom barnehage og hjem opp gjennom årene. Jeg hadde nylig lært om blogger og hadde sett og lest noen, men jeg hadde ingen anelse om at man kunne følge en kreativ blogg på samme måte som man kan følge andre ting på sosiale medier. Da jeg tok dette kurset åpnet det øynene mine for mange nye muligheter. Jeg var ikke sikker på om jeg ville klare å blogge og bli god på det, men til min overraskelse har jeg til og med startet en privat blogg der jeg skriver om mitt personlige liv.

i rammeplan stå det ” Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av åpenhet og likeverd(. udir 2017) Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert” Målet med bloggen er å kunne kommunisere og samarbeide tett med foreldre og skape vekst i personalets kunnskap om bruk av digitale verktøy og ikke minst skape glede i barnegruppens bekjentskap med digitale kreasjoner. Hvordan kan vi da bruke denne teknologien til å fremme dialogen til brukeren på en skikkelig måte. som forelder liker jeg å lese og se hva barnet ditt gjør hele dagen mens jeg er på jobb, men som r en pedagogisk skal jeg være den som planlegger hva jeg skal skrive, hvilke bilder jeg skal bruke, gå til hva jeg skal bruke og dette hvor digitale dommekraft benyttes  ofte om det å kunne ferdes på nett på en trygg og god ).Bølgan 2018, s 24)

det å ha en bolle å vise frem til aktivitetene og gi informasjon om de daglige aktive i barnehagen er en god måte å fremme kommunikasjon mellom foreldre og ansatte på, men spørsmålet er: Hva kan foreldre få ut av en barnehageblogg? Forbedrer det foreldresamarbeidet i barnehagen å ha en barnehageblogg?etter min mening som forelder ja å ha en blogg som oppdaterer informasjon hver dag og forteller som om de forskjellige tingene som sykdom på avdelingen, eller en påminnelse om et foreldremøte, dette gjør det lettere å ha kommunikasjon med barnehagen, å kunne kommentere bilder og turer, eller til og med dele opplevelsen med barna våre når de kommer hjem.om teorien sier noe om , kan en blogge være et fint verktøy å ta i bruk for å fremme barnehagens pedagogiske dokumentasjon.

For å konkludere må jeg si meg enig i at bruk av digitale verktøy i barnehagen har endret seg i løpet av de siste årene teknologi  har gjort det lettere å komme i kontakt eller til og med kommunisere mellom barnehagen og foreldrene..Bølgan som forteller at digitalisering av administrativt arbeid er mer og mer vanlig og at det er flere fordeler med det. Det åpner blant annet opp en ny kanal for kommunikasjon mellom barn og hjem (Bølgan, 2018, s 23). Jeg tenker at selv om det er mange fordeler ved å digitalisere arbeidet,

Kilder:

Bergsjø, O, L. Eilifsen, M. Tønnesen, K. Vik. L. G. V, (2020) BARN OG UNGES digitale dømmekraft Verdiløft i barnehagen og skole, Oslo, Universitetsforlaget

Bølgan N.B, (2018) Digital praksis i barnehagen NYSGJERRIG, EKSPERIMENTELL OG SKAPENDE, Bergen,

Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for barnehagen. (2017).  Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

Animasjons

Hallo igjen.

Denne oppgaven var ganske utfordrende for meg, som jeg nevnte tidlig, jeg er ikke god med datamaskiner, og jeg lærer fortsatt å bruke forskjellige apper og digitale verktøy, og det var en stor læringsopplevelse for meg. Dette prosjektet tok 2 uker. Jeg startet prosjektet med barna, vi valgte en historie jeg vokste opp med og jeg oversatte den til barn og det var så gøy for dem, men i siste liten måtte jeg redigere selv på grunn av sykdom. så jeg måtte gjøre det meste av jobben via team med barna.

Mål

 • For at barna skal være mer kreative i bilde- og videoproduksjon.
 • For barn å lære mer om bruk av ulike apper og verktøy.
 • Å inkludere barna i produksjonen av videoen.
 • å lære barn å være hyggelige mot hverandre uansett hvordan den andre personen ser ut.

Didaktiske forutsetninger:

Tid: brukte 2 uker

utsy: mobil , datamaskin. og forskjellige apper

Antall barn og Alder 4 barna som er alle fire år.

Arbeidsmåte:

 • Oversett historien fra originalspråket.
 • velg en tegning som skal brukes til å lage filmen.
 • Fortell historien på norsk til barna.
 • begynn å sette sammen bildene for å lage videoen
 • redigere videoen med forskjellige lyder og legge til voiceover.

Manus;

En dag vandret en ensom elefant i skogen på jakt etter venner.  Den møtte en ape og spurte den: «Vil du være vennen min?»  Apen svarte: «Du er alt for stor og kan ikke svinge i trær som meg.  Så jeg kan ikke være din venn.»
Så møtte elefanten en kanin og spurte: «Vil du være vennen min?» Men kaninen svarte: «Du er for stor til å passe i buret mitt.  Så du kan ikke være vennen min».
Så møtte elefanten en frosk, og elefanten spurte: «Vil du være vennen min?» Men frosken sa «Du er for stor og tung.  Du kan ikke hoppe som meg.  Jeg beklager, men du kan ikke være vennen min.»
Så møtte elefanten en rev, og elefanten fikk det samme svaret, han var for stor.
Dagen etter ble alle dyrene skremt, og løp av gårde for livet.  Elefanten stoppet en bjørn og spurte: «Hvorfor løper alle dyrene?» Bjørnen fortalte: «En stor tiger har skremt dem.»
Elefanten syntes synd på de små dyrene, og han ville hjelpe dem. Så han gikk til tigeren og sa: «Kjære tiger, vær så snill å la vennene mine være I fred, og ikke spis dem».  Tigeren ville ikke høre på elefanten, og ba den om å passe sine egne saker.  Da elefanten ikke så noen annen utvei, måtte han bare jage den vekk fra skogen.
Deretter gikk elefanten tilbake til de små dyrene og fortalte dem hva som hadde skjedd.  Da de små dyrene fikk høre hvordan elefanten hadde reddet livene deres, ble de veldig glade. Og alle de små dyrene sa til elefanten: «Du er akkurat den rette størrelsen for å være vår venn».
plannlegging:
Vi begynte med å forklare hva aminasjonsfilm var, og hvorfor jeg gjorde dette prosjektet for barna. Jeg fortalte deretter historien til barna, og senere på dagen skrev jeg oversatt den til norsk. hvert barn fikk sjansen til å velge et bilde av et dyr. vi skrev ned menyen sammen, dagen etter begynte vi å redigere. vi setter sammen alle bildene. barna bestemmer fargetemaene de var produsentene av filmen.
til slutt måtte jeg gjøre noen justeringer i siste liten på grunn av uforutsette omstendigheter. men barna hjalp til i prosjektet trinn for trinn, til slutt redigerte vi videoen, lagt til lydeffekter og en voiceover. filmen er omtrent to minutter lang .

 

Refleksjon 

Da jeg først leste oppgaven i hodet mitt var jeg at dette kommer til å være så enkelt å redigere noen bilder jeg har gjort dette før. lite visste jeg at dette prosjektet kom til å vare i 2 uker, og til og med ikke sikker på om jeg ville fullføre det,
da jeg fortalte at de var litt skeptiske til skolen min, om barna skulle oppføre seg og kunne dele verktøyene, men til vår overraskelse gikk prosjektet ganske bra.

da jeg redigerte videoen, ble det mye gråt og barna var ikke i stand til å dele og til og med være rolige fordi det var mye som skjedde rundt oss. barna kunne si bedre det er  lurt å bruke en grupperom som ikke har så mange elementer av andre leker eller ting  barn trenger å få bruke sin fulle konsentrasjo på det de skal gjøre(Dardanou, Mossin, Simensen, 2021, s. 106)

.Etter at alle barna hadde byttet på å redigere videoen var det nå på tide å legge lydene og stemmen over, men dette var en vanskeligere oppgave å gjøre med treåringer, de var ikke klare til å gjøre det og tre av dem kan ikke lage setninger, så jeg bestemte meg for å be en av mine medarbeidere om å hjelpe til med stemmen over samme slips måtte forlate jobben tidlig den dagen var ikke i stand til å fiske opp prosjektet, dagen etter måtte jeg bli hjemme, men min medarbeidere var snille nok til å ringe meg på teams , jeg og barna klarte å fullføre prosjektet.

barna hadde det veldig bra med å lage videoen for dette prosjektet, ga dem friheten til å uttrykke sin nysgjerrighet, fikk dem til å utforske og bygge mer kreativitet .

å la barnet få oppleve noen av de digitale mulighetene som finnes; ta bilder, kikke på bildene etterpå, redigere de, sette de sammen, legge på tekst.
Prosessen skal preges av glede over å prøve noe nytt ut fra alder og modenhet; morsomt, samtidig som det skal være meningsfullt (Kunnskapsdepartementet 2017).
de andre barna og kollegene som så filmen ble inspirert til å gjøre en av sine egne slik at vi kunne ha noe morsomt å vise foreldrene på slutten av året. Jeg har hatt en veldig flott opplevelse med å gjøre dette med barn, og jeg gleder meg til å gjøre flere prosjekter med dem.
kilder
Dardanou, Maria, Dybdal Simensen, Elin, og Solberg Mossin, Maria (2021) Barnehagens digitale arenaer. Universitetsforlag.
Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.


,

Bilde collage

 I  dette blogginnlegget skal jeg vise dere hvordan jeg og en liten gruppe   av barna hva vi hadde gjort  da vi var  ut på tur hvert barn hadde sjansen til å ta bilde av alt det de syntes var interessant for dem.

Aktivitet

 • Det første jeg gjorde var å introdusere oppgaven til  avdeling min . Fordi gruppen vår har mer enn ti barn, måtte jeg diskutere med  kollega mine hvordan   vi skulle dele  barna  og  velge hvilket barn som skulle bli med meg på turen. så vi bestemte oss for at vi skulle ta  med  di barna som ikke dro på tur dagen før.

 • fortalte barna hva vi skulle gjøre.

 • la barna ta bilder av det de likte og lage en collage.

Mål

 • Barna skal del og hvert barna skal et blider.

 • barna skal sitt [ lage college sammmen med meg

Metode

utsyr: smart telefone , ipad og datamaskin.

Tid:  vi brukte nesten 2 timer, vi gikk en stund og barna tok et par minutter hver på å ta et par bilder

Antall barn: 4 barn på  3år

Arbeidsmåter

Jeg begynte med å forklare barna at de vil være produsentene av prosjektet mitt, hver av dem vil få ta bilder av noe de så på turen, det var interssting for demslik at de lære å bruke det digitale verktøyet for dagen i rammeplane det stor at Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn(Rammeplan 2017 s 44/45.)

Vi startet turen med å gi det første barnet telefonen og de tok det første bildet, og så ga han det til det neste barnet, det var ikke så lett for dem å dele fordi alle ville ta et bilde av det samme. vi var for voksne så vi fant en annen måte å trøste barna som gråt og fant en disraksjon mens de andre tok bilder,hvert barn fikk en sjanse til å ta to bilder, da vi kom tilbake til barnehagen satte vi oss ned og hvert barn vagt  på hvilket bilde som skulle gå på collage, så plukket vi en bakgrunn og satte sammen collage. vi valget en app som heter Collage maker .

Refleksjon

Hele opplevelsen var veldig morsom for de fleste av barna. alle fikk ta et bilde selv om det ikke var så enkelt som det høres ut, det var mye gråt og sinne, men vi kom oss gjennom på slutten, ikke alle barn klarte å bruke smarttelefonen. Noen av dem hadde det vanskelig og det gjorde dem veldig frustrerte.

Ungene tok bilder av mange ting, andre tok bilder av de andre barna, men med dette måtte vi forklare at alle må bli enige om at en annen preson skal ta et bilde av dem  spørre er en etisk handling, og handler om å ha respekt for  andre (Dardanou, Dybdal, & Solberg. 2021).Når vi kommer tilbake til barnehagen, satte vi oss ned og begynte å se på bildene, så bestemte vi sammen hvilket bilde vi skulle bruke i collagen vår. Jeg bestemte meg for at vi vil bruke digitalt verktøy for å redigere bildene, slik at barna kan lære mer hvordan de bruker disse verktøyeneCollage maker .

denne opplevelsen ga barna en motivasjon til å være mer nysgjerrige og kreative, alle hadde veldig gode ideer om hvordan vi kunne sette sammen collage, opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til uforsking, fordypning og progresjon(Rammeplan 2017 s 52)

Så delte vi det vi gjorde med andre barn i barnehagen. barna var så glade for å vise andre barn og dele med foreldrene , vi delte det vi gjorde med alle foreldrene ved å dele på en digital plattform kalt kidplan.Det å få gjøre dette prosjektet med barna ga meg et nytt perspektiv, barn er så glade og har veldig gode ideer med deg, la dem bruke den kreative siden, det spiller ingen rolle hvilken alder de er, men de er nysgjerrige og dette gjør at de vil lære enda mer.

Kilder

collage maker

Dardanou, M., Dybdal, E. D. & Solberg, M. M. (2021). Barnehagens digitale arenaer. Oslo: Universitetsforlaget.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.