HVORFOR OG HVORDAN BRUKE DIGITALE VERKTØY I BARNEHAGE

Mitt første blogginnlegg kommer til å handle om det første oppgaven i  den emner  vårt, vi skulle lytte til en podcasten, i denne  podcasten to barnehage ansatte , snakket om hvordan digital -verktøy ble brukt og hvorfor de ble brukt. «Digitale verktøy med Ilabekken barnehage» https://podtail.com/no/podcast/baerepod-en-baerekraftig-barneahage-pod/digitale-verktoy-med-ilabekken-barnehage/.

En av de spørsmål vi som foldere spor oss er  det alt for tidlig for barna til å bruke teknologi i barnehage ? Mange har bekymringen at de er for tidlig for små barna til å lære seg å bruke mobil eller andre digitale verktøy

For meg når jeg å lytte på podcasten  bruken av digitale verktøy i barnehagen alt jeg trodde var, barn som satt og lekte eller så på video på youtube, men til min  overraskelse, da jeg hørte mer  til de  to ansatte  snakke om hvordan de bruker digitale verktøy med barn i hverdagen, jeg var imponert.

Hvilke begrunnelser har de for å bruke digitale verktøy i barnehagen?

I podcasten Ingrid og Anita fra Ilabekken barnehage, de snakket om hvordan barnehage satt fokus første på alle ansatte skulle være gode og trygg til å bruke de forskjellig digitale verktøy, for å skaffe god og trygg opplevelse. Og at de skulle oppdrettet på siste nytt i alt digitale verktøy. Barnehage også satt fokus på en læringsmiljø som var rolig og trygg både for de voksrn og barna , de de støttet hverandre og ga hverandre ærlige tilbakemeldinger.

 

Et anne punkt de de ansatte sanket om hva at alle barn i  barnehage skulle bruke de forskjellig digitale verktøy . «Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,  2017. s.44 – 45.). Dette gir alle barna like muligheter  til å lære å bruke digtale verktøy  for de begynner på skolen.

Det jeg har lært da jeg lyttet til denne podcasten er at mange barnehager har brukt forskjellige digitale verktøy for barna for å lære dem forskjellige ting jeg har sett både som en  ansatte  og som

forelder.,

Hvordan bruker de digitale verktøy i barnehagen?

I Ilabekken barnehage brukes de digitale verktøyene hverdagen i alle avdelinger, sammen som de bruke andre leke. De  bruke dem i forskjellen godt eksempel er når de gå på tur med de minste gruppe, de tar med go pro kamera , har atr de videoen og et  bilder og når de kommer tilbake dele opplevelse både med foldere og med de andre barn som har ikke vært på tur..

De  bruke andre digital vektøyen som

  • Green screen
  • Nettbrett og andre digital verktøy
  • Timelaps
  • Smart tavlen

Å bruke teknologi i barnehagen har ikke bare gjort barn nysgjerrige, den har økt engasjementet og fører til bedre læring og forståelse, det har også hjelper barna til å utvikle seg sosialt med andre barna. De lære flere språk eksempel engelske.

Ved å lytte til denne podcasten har jeg lært my mer om de digitale verktøy som er brukte i de andre  barnehage og har veldig lyst å viser min colleger så at vi prøve å se hvordan vi kan bruke de forskjellige tips til å hjelpe barna lære å bruke de digitale vektøyne.

Kilder