Digitale etikk

Foreldremøte tema digitaletikk.

i dette blogge innlegg  skal jeg ta opp temaet digitale ettik i et foreldremøte, jeg vil starte med å introdusere temaet, så la foreldrene ha en dialog med seg selv før vi alle kan diskutere temaet, jeg vil også liker å snakke om hvordan barnehagen vår bruker digitale verktøy med barna.

i dagens verden er teknologi overalt og i alt, vi har alle ansvaret for å lære og lære vår fremtidige generasjon hva som er rett og hva som er galt, så spørsmålet er hva er etikk? hvordan bruker vi etikk i den digitale verden med barna våre?

Hva er  ettik?

et tik  det  er  refleksjon over moral, også kjent  som kjent som moralfilosof det  handler om hva som er godt, og om hvilke handlinger som bidrar til det gode liv. (Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen, Vik, 2020. s.112)

i dagens verden er digitalt alt som jeg nevnte tidligere, men hvordan lærer vi barn og oss selv om god digital dømmekraft? vår generasjon er ganske forskjellig fra den nå, barna våre blir eksponert for den digitale verden veldig tidlig, sannheten er at en tre år gammel kan fikse eller til og med installere en appen på en telefon, t, en for en fjorten år gammel mann, men Spørsmålet forblir det samme hvordan lærer vi barna våre god digital dømmekraft, hvilke verktøy kan vi bruke.

det første jeg skal gjøre er å presentere temaet digital dommekraft. Digital dømmekraft handler om å ta reflekterte og kloke valg når du bruker ulike digitale verktøy og er på internett. God digital dømmekraft er viktig for oss selv og i omgang med andre på internett.(Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen, Vik, 2020. s. 24)

etter introduksjon av temaet vil jeg gi foreldrene på listen 5 minutter før vi begynner å diskutere hva som er guden og dårlige måter å bruke digitale verktøy på i barnehagen,. Det å kunne få reflektere, diskutere og skape felles opplevelser av tema.

dette temaet er veldig bra å ta opp på foreldremøter, dette er fordi alle foreldre har en mening om hva de vil at barna deres skal lære, og det er ok for barna å bruke digitale verktøy i barnehagen. eksempel er å ta bilder og dele dem i barnehage-appen, ikke alle foreldre vil tillate at barnas bilder publiseres i sosiale medier,barnehagelovene sier at barnehagen skal ivareta barna, deres behov for lek, læring og utvikling i nært samarbeid med barnas foreldre/. (Udir, 2017`)

Å ta opp dette på foreldremøtet, gi foreldrene en mulighet til å bidra ikke bare med sine meninger, men også gi dem medbestemmelse i måten vi håndterer ulike situasjoner med barna når det gjelder bruk av digitale-verktøy.etter min mening å ta dette temaet med foreldrene og barna, gir dem en følelse av at barnehager  tar etikkspørsmålet på alvor, et eksempel er her om dagen da jeg jobbet med prosjektet jeg skrev ut en fra som jeg ga foreldrene til tegn på om det var greit for meg å jobbe med barna deres og ta bilder jeg ga ut skjemaer og noen kom tilbake med signatur og noen andre foreldre kom med spørsmål og at de ikke var sikre på om de ville tillate at bildene ble brukt på en skole prosjekt, dette er et godt eksempel på å vise hvordan digitale dommerdrakt spiller en rolle i barnehagen.

før møtet avsluttet ville jeg dele foreldrene inn i en mindre gruppe og la dem diskutere temaet, jeg ville gi de to spørsmålene, det første ville være, tror de at barnehagen bruker teknologi med barna sine på riktig måte? det andre spørsmålet er om barnehagen bruker digital etikk når vi bruker teknologi med barna deres?

vi lærer alle fortsatt om den teknologiske verdenen vi lever i, og det er ikke lett å si at vi følger reglene til slutten, men spørsmålet her er hvordan vi lærer barna våre ikke bare gode verdier, men også hva er rett fra galt, , å be om tillatelse før du publiserer noe på sosiale medier, alt dette er en re etikk vi har lært og trenger å lære barna våre, jeg ville avslutte møtet med å be foreldrene skrive deres meninger om temaet og deretter vi tar det opp på neste foreldremøte.

kilder

Bergsjø, L. O., Eilifsen, M., Tønnesen,barn K. T. & Vik, L. G. V. (2020). Barn og unges digitale dømmekraft. Verdiløft i barnehage og skole Oslo: Universitetsforlaget.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/%25C2%25A712a#%C2%A712a