Refleksjon

Digitale etikk  med bilder

bilder er et ord som er veldig populært i dag, alt vi gjør, vi vil gjerne ta et bilde av det for å vise hva vi gjorde eller til og med fortelle en historie om hva som skjedde i det øyeblikket.

første gang jeg leste denne oppgaven var jeg ikke sikker på hva jeg leste, jeg har studert om barn og de forskjellige måtene å lære dem forskjellige ting på, lært om hvordan man kan kommunisere med barn som har problemer med å gå og snakke, men dette temaet var første gang jeg hadde om det og jeg var så nysgjerrig at jeg spurte sjefen min om det, hun var så hyggelig å forklare meg hvordan hele systemet fungerte, og det var så lettere å forstå forskjellen mellom etikken og hvilken rolle vi har. lek i lære barn om digitale dommerkart og digital etikk. Digital etikk, eller teknologietikk, er et voksende fagfelt som blir mer aktuelt etter som vi får smartere datamaskiner, mer avansert kunstig intelligens og flere bruksområder for teknologi.

  • å forstå hva ny teknologi er og kan gjøre
  • å vurdere hvilke samfunnsmessige betydning ny teknologi kan ha
  • å diskutere hvordan ny teknologi bør brukes
  • å bidra til at teknologi gjørs tilgjengelig til beste for enkeltmennesket og samfunnet(ndla 2021)

Denne uken på avdelingen som jeg jobbet i hadde barna et prosjekt, vi skulle ut til biblioteket og alle barn kunne velge en bok og lage en liten historie som vi skulle dele med de andre avdelingene på fredag. før turen sendte vi ut en melding der vi spurte foreldrene om det var ok for oss å ta bussen med barn og de kunne sende en melding hvis de ikke ønsket at barna deres skulle bli med oss, vi ga også ut skjemaer for å få lov til å dele bildene vi tar på turen på appen og barnehagens nettsider.

Etter å ha mottatt godkjenning fra foreldrene, har vi en dialog med barna, gruppen hadde 18 barn og vi kunne ikke ta alle dem, så vi ga de to valgene og hvert barn fikk si noe om hvordan de ville bli med oss og hvis det var greit at vi dokumenterte turen med kamera, de  som  ikke ønsket å være med fikk en annen mulighet, denne handlingen gir barna en følelse av ansvar fra en ung vismann, de lærer hvordan de skal kommunisere og uttrykke seg og si i hverdagen.Barn har fått rett til medvirkning av egen hverdag alt fra barnehagealder og skal bli hørt ut fra alder og forutsetning. ( Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen, Vik, 2020. s. 181).

konklusjonen på min refleksjon om digital dimmekart og digital etikk er at vi alle fortsatt lærer om teknologi og lærer den til små barn tar tid og tålmodighet,Jeg tror også at det å ha en god kommunikasjon mellom barnehage  og foreldrene er en god måte å praktisere etikk.

kilder

https://ndla.no/subject:1:00a0141d-2307-4a5a-a154-0c821449f6d2/topic:1:56668d58-f427-4b36-b598-d54f399f1f82/resource:6ada7fc5-9642-4675-9c93-c771b3baba9e

Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen, Vik. ( 2020). Barn og unges digitale dømmekraft. Verdiløft i barnehage og skole. Universitetsforlaget.