spill og leke

lage spill og leke med barn.

i denne blogge  innlegg er det en enkel måte å integrere digitale verktøy for å lage spill for barn som er  fem år gammel Det analoge spillet blir et  spill med tegninger og tall.

mate apen digitale og papir spill og leke.

Mål:

 • for at  barn skal lærer, men også ha det gøy,
 • barn skal lære å være kreative når det gjelder å lage spill .-
 • barn til å være produsentene av dette spillet.
 • for at barna skal lære om tall.

 

Didaktiske :

Tid:  5  dager

Antall barn: 1  barna

Alder: 5 år

Utstyr: Ivi brukte papir, saks, farger, vi brukte en nettbrett for å lage spillet, vi brukte en telefon til bildene, og vi brukte også en app som heter , bulid games for andorid.

 

Arbeidsmetode

 • start med å forklare barnet hva spillet handler om.
  skriv ned tallene fra én til ti
 • tegne en ape og bananer
 • Klipp ut bildene slik at det er enkelt å sette dem på skanneren.
 • spill spillet på papir slik at det blir lettere på nettbrettet.
 • setter bildene sammen i appen. 

Gjennomføring

det første vi gjorde var å begynne med å tegne apen og middagsmaten han skulle spise, fordi jeg jobbet med bare ett barn, han fikk gjøre det meste med hjelp av en voksen,
så klippet vi tegningen og plasserte den på bordet, vi farget pengene og tegnet de forskjellige ritene vi skulle mate pengene, vi skrev så tømmene og klippet dem også. vi spilte spillet med papir først, slik at barnet skulle forstå når du brukte nettbrettet, så tok tallene og så snudde vi oppover, så vi plukket opp tallene tilfeldig. Vi lekte to ganger og det var lettere å forstå, barnet så la bildet og tegningene i skanneren og så flyttet vi alt inn i datamaskinen.vi la bildene inn i spillet og vi begynte å spille, ungen lærer fortsatt så han kunne bare 1 til 5, men han likte og lærte mye.

Å gi barna muligheten til å delta i bruken av digitale verktøy selv om de må overvåkes av en voksen, gir dem en følelse av ansvar i måten de lærer forskjellige ting “Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter” (Kunnskapsdepartementet 2017).  .

Refleksjon

Undheim (2015) sier også dette at det ikke er bare selve spill økta som gir muligheter for læring, underveis i prosessen kan man få mange muligheter til samtale, undring, øve på nye begrep og ord.

Å velge dette spillet tok litt tid fordi jeg hadde tenkt på hva jeg skulle til hvis jeg ikke hadde mer enn ett barn, men på slutten av endte jeg opp med å jobbe med barnet mitt, han i den alderen hvor alt er interessant og han oss så nysering  så med dette prosjektet var det det beste,  mate apen er ikke bare populær på jobben, men den har hjulpet meg med barnet mitt når det kommer til å lære små ord og tall, han var så nysgjerrig på å se hvordan vi ville sette spillet på datamaskinen.prosjektet tok litt tid når det ble satt inn i pc-en, det var ikke lett og barnet mistet på et tidspunkt tålmodigheten.

spillet hadde ingen regler og hadde ingen tidsbegrensning, så barna hadde mye tid til å glede seg og lære, dette spillet hjelper barnet med å forbedre uttalen av ord og tall og øke barnets kreativitet bruke tekst på bildene gir et multimodalt tekst, det vil si at to modaliteter; bilde (farge) og tekst er satt sammen .etter min mening synes jeg dette spillet er et godt spill både lærerikt og morsomt, det gir et barn en måte å være mer kreativ på, å være glad for å lære mer.

kilder

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir.
Undheim, M. (2015). Del gleder- Digital kompetanse i barnehagen. (2.utgave). Oslo: GAN Aschehoug

lage bok i barnehage

Vi har fått i oppgave å lage en sammensatt tekst, der vi skal jobbe med barna vi skal lage en bok, av eventyrene vi hadde på en dagstur til skogen har jeg laget en didaktisk plan for aktiviteten, og beskrevet hva vi gjorde på turen.

Beskrivelse av aktiviteten
 
Hva:
 • Lage en digital lesebok om tur  -hva vi har gjør , vi har brukte .book reaktor andre appen –
 • Utstyr:  kamera ,Pc  Windows,, smarttelefon, papir for å skrive notat, nettbrett,  book creator programmet.

Tid: ca  1 uker ,  det tok tid med å lage lyd  og sett sammen  bilder.

Antall barn:  2

Alder: 5 år

Arbeidemåte og innhold

dette prosjektet valgte jeg å kun jobbe med to barn i redigering og fotografering, etter å ha dykket gruppen hadde jeg ansvaret for de to barna som jeg skulle jobbe med. Jeg beskrev for barna hva vi skulle gjøre da vi satte oss ned og la en plan, jeg viste barna appen vi skulle bruke, og de begynte med å prøve å tegne og sette inn morsomme bilder. Deretter dro vi ut på tur og hvert barn fikk sjansen til å ta et bilde av hva de så på turen, så kom vi tilbake til avdelingen, satte sammen bildene og begynte å redigere boken.

 

Dreiebok:

Handling Bilder Lyd Tekst
Hva har vi vært med på. Fremside  er bilder som ble tatt av barn  i skogen. Voksen snakke om tur Vi  har vart på turen i skogen.
tok bilder  av  mark Bilder av barna  når de gikk  inn i skogen barna snakke om  mark

 

vi lette etter smp dyr i skogen og fant en mark
 

 

bilder av  bål vi laget et bål for å varme oss opp og  lage lunsj
bilder av fisk kaker. barna snakke om mat vi  spiset fisk  kaker brød og grønssker.
tilbake til avdeling Bilde av tallerken. barna snakke etter turen slappet vi av på avdelingen og spist frukt
Avslutning på boka Bilder  av tallerken med frukt og grønnsaker lyd av barn Bok  er lagte av eg og 2 barna

Gjennomføring 

da jeg fortalte barna om prosjektet, var de ganske begeistret, og det var jeg også fordi dette var min første gang å gjøre dette, jeg eier ikke et aple-produkt, så det var ikke lett å forstå book creator programmer.  jeg  prøvd  den hjemme først før jeg brukte den med barna, men jeg slet mye det kan være at datamaskinen min er gammel fordi det tok 30 minutter å laste opp ett bilde, uansett tilbake til barna, vi dro på tur og som vanlig ga hvert barn en sjanse til å ta et bilde med telefonen, det var nesten femti bilder og de fleste av dem var enten uskarpe eller av et barns ansikt eller finger på en jakke, de var morsomme, men vi klarte å få til fem gode bilder , etter å ha falt tilbake til avdelingen. Vi satte oss ned og snakket om hvilken ærefrykt som ville sette teksten på og hvem som ville gjøre hva.vi begynte å designe boken barna velger temaet for bokenbarnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur» (Kunnskapsdepartementet (s.48.), fargen, og deretter velger barna frontbildet, så valgte hvert et bilde som vi skulle sette på boken, så skrev vi teksten sammen og en av barna var den som fortalte historien. og de andre delene måtte jeg gjøre lydene fordi barna ikke kunne uttale ordene , dette prosjektet overrasket meg virkelig hvor mye barna var interessert og hvor glade de var for å vise hva de hadde lært og de var veldig kreative ,arnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,  2017. s.44 – 45.).

Refleksjon:

For å være helt ærlig slet jeg med denne oppgaven, jeg var frustrert fordi i tiggingen hadde jeg ingen anelse om hvordan jeg skulle lage boken, teknologi er noe jeg sliter med, men med denne oppgaven lærer jeg noe nytt hva uker  det kreves erfaring med digitalt verktøy når man skal reflektere og bruker kritisk tenkning (Undheim 2021).dette betyr at jeg må prøve selv om jeg mislykkes i dette prosjektet, jeg vil prøve igjen fordi jeg fortsatt lærer å bruke forskjellige digitale verktøy.for det meste var barna veldig glade og de lærte mye for å bruke denne appen, det var første gang for mange av oss, selv høgskolene mine hadde ingen anelse om hva jeg snakket om da jeg fortalte dem om den digitale multimodale teksten, denne appen er noe jeg kommer til å bruke i fremtiden, som en fremtidig pedagogikk, fordi jeg har sett hvor mye kreativitet det gir barn.hva jeg har fått med meg i dette prosjektet, og hva jeg ikke kommer til å gjøre igjen i neste oppgave, Først vil jeg ha en tydelig dialog med barna slik at de kan forstå bedre og dette er viktig fordi beskriver noen pedagogiske strategier for en slik type prosess, blant annet ved å invitere barnet til dialog, (Undheim 2021).i neste-prosjektet mitt vil jeg ta det jeg har lært her, hva jeg skal gjøre og ikke gjenta igjen, dette prosjektet om multimodal teksten er noe jeg gleder meg til å lære mer om og bruke som fremtidig lærer.

Referanser:

Jæger, H., Sanvik, M. & Waterhouse, A.-H. L. (Red.). (2019). Digitale barnehagepraksiser. Teknologier, medier og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir.
Undheim, Marianne. (2021,11.mars). Digital stories – creating a link between ECEC and ECTE. 

kommunikasjon mellom hjem og barnehage

I dette blogginnlegget skal jeg se tilbake på hvordan jeg har brukt blogging til å kommunisere mellom barnehage og hjem opp gjennom årene. Jeg hadde nylig lært om blogger og hadde sett og lest noen, men jeg hadde ingen anelse om at man kunne følge en kreativ blogg på samme måte som man kan følge andre ting på sosiale medier. Da jeg tok dette kurset åpnet det øynene mine for mange nye muligheter. Jeg var ikke sikker på om jeg ville klare å blogge og bli god på det, men til min overraskelse har jeg til og med startet en privat blogg der jeg skriver om mitt personlige liv.

i rammeplan stå det ” Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av åpenhet og likeverd(. udir 2017) Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert” Målet med bloggen er å kunne kommunisere og samarbeide tett med foreldre og skape vekst i personalets kunnskap om bruk av digitale verktøy og ikke minst skape glede i barnegruppens bekjentskap med digitale kreasjoner. Hvordan kan vi da bruke denne teknologien til å fremme dialogen til brukeren på en skikkelig måte. som forelder liker jeg å lese og se hva barnet ditt gjør hele dagen mens jeg er på jobb, men som r en pedagogisk skal jeg være den som planlegger hva jeg skal skrive, hvilke bilder jeg skal bruke, gå til hva jeg skal bruke og dette hvor digitale dommekraft benyttes  ofte om det å kunne ferdes på nett på en trygg og god ).Bølgan 2018, s 24)

det å ha en bolle å vise frem til aktivitetene og gi informasjon om de daglige aktive i barnehagen er en god måte å fremme kommunikasjon mellom foreldre og ansatte på, men spørsmålet er: Hva kan foreldre få ut av en barnehageblogg? Forbedrer det foreldresamarbeidet i barnehagen å ha en barnehageblogg?etter min mening som forelder ja å ha en blogg som oppdaterer informasjon hver dag og forteller som om de forskjellige tingene som sykdom på avdelingen, eller en påminnelse om et foreldremøte, dette gjør det lettere å ha kommunikasjon med barnehagen, å kunne kommentere bilder og turer, eller til og med dele opplevelsen med barna våre når de kommer hjem.om teorien sier noe om , kan en blogge være et fint verktøy å ta i bruk for å fremme barnehagens pedagogiske dokumentasjon.

For å konkludere må jeg si meg enig i at bruk av digitale verktøy i barnehagen har endret seg i løpet av de siste årene teknologi  har gjort det lettere å komme i kontakt eller til og med kommunisere mellom barnehagen og foreldrene..Bølgan som forteller at digitalisering av administrativt arbeid er mer og mer vanlig og at det er flere fordeler med det. Det åpner blant annet opp en ny kanal for kommunikasjon mellom barn og hjem (Bølgan, 2018, s 23). Jeg tenker at selv om det er mange fordeler ved å digitalisere arbeidet,

Kilder:

Bergsjø, O, L. Eilifsen, M. Tønnesen, K. Vik. L. G. V, (2020) BARN OG UNGES digitale dømmekraft Verdiløft i barnehagen og skole, Oslo, Universitetsforlaget

Bølgan N.B, (2018) Digital praksis i barnehagen NYSGJERRIG, EKSPERIMENTELL OG SKAPENDE, Bergen,

Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for barnehagen. (2017).  Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/