kommunikasjon mellom hjem og barnehage

I dette blogginnlegget skal jeg se tilbake på hvordan jeg har brukt blogging til å kommunisere mellom barnehage og hjem opp gjennom årene. Jeg hadde nylig lært om blogger og hadde sett og lest noen, men jeg hadde ingen anelse om at man kunne følge en kreativ blogg på samme måte som man kan følge andre ting på sosiale medier. Da jeg tok dette kurset åpnet det øynene mine for mange nye muligheter. Jeg var ikke sikker på om jeg ville klare å blogge og bli god på det, men til min overraskelse har jeg til og med startet en privat blogg der jeg skriver om mitt personlige liv.

i rammeplan stå det ” Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av åpenhet og likeverd(. udir 2017) Personalet har ansvar for å samarbeide med alle foreldrene på en slik måte at de opplever seg sett, hørt og inkludert” Målet med bloggen er å kunne kommunisere og samarbeide tett med foreldre og skape vekst i personalets kunnskap om bruk av digitale verktøy og ikke minst skape glede i barnegruppens bekjentskap med digitale kreasjoner. Hvordan kan vi da bruke denne teknologien til å fremme dialogen til brukeren på en skikkelig måte. som forelder liker jeg å lese og se hva barnet ditt gjør hele dagen mens jeg er på jobb, men som r en pedagogisk skal jeg være den som planlegger hva jeg skal skrive, hvilke bilder jeg skal bruke, gå til hva jeg skal bruke og dette hvor digitale dommekraft benyttes  ofte om det å kunne ferdes på nett på en trygg og god ).Bølgan 2018, s 24)

det å ha en bolle å vise frem til aktivitetene og gi informasjon om de daglige aktive i barnehagen er en god måte å fremme kommunikasjon mellom foreldre og ansatte på, men spørsmålet er: Hva kan foreldre få ut av en barnehageblogg? Forbedrer det foreldresamarbeidet i barnehagen å ha en barnehageblogg?etter min mening som forelder ja å ha en blogg som oppdaterer informasjon hver dag og forteller som om de forskjellige tingene som sykdom på avdelingen, eller en påminnelse om et foreldremøte, dette gjør det lettere å ha kommunikasjon med barnehagen, å kunne kommentere bilder og turer, eller til og med dele opplevelsen med barna våre når de kommer hjem.om teorien sier noe om , kan en blogge være et fint verktøy å ta i bruk for å fremme barnehagens pedagogiske dokumentasjon.

For å konkludere må jeg si meg enig i at bruk av digitale verktøy i barnehagen har endret seg i løpet av de siste årene teknologi  har gjort det lettere å komme i kontakt eller til og med kommunisere mellom barnehagen og foreldrene..Bølgan som forteller at digitalisering av administrativt arbeid er mer og mer vanlig og at det er flere fordeler med det. Det åpner blant annet opp en ny kanal for kommunikasjon mellom barn og hjem (Bølgan, 2018, s 23). Jeg tenker at selv om det er mange fordeler ved å digitalisere arbeidet,

Kilder:

Bergsjø, O, L. Eilifsen, M. Tønnesen, K. Vik. L. G. V, (2020) BARN OG UNGES digitale dømmekraft Verdiløft i barnehagen og skole, Oslo, Universitetsforlaget

Bølgan N.B, (2018) Digital praksis i barnehagen NYSGJERRIG, EKSPERIMENTELL OG SKAPENDE, Bergen,

Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for barnehagen. (2017).  Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/