lage bok i barnehage

Vi har fått i oppgave å lage en sammensatt tekst, der vi skal jobbe med barna vi skal lage en bok, av eventyrene vi hadde på en dagstur til skogen har jeg laget en didaktisk plan for aktiviteten, og beskrevet hva vi gjorde på turen.

Beskrivelse av aktiviteten
 
Hva:
  • Lage en digital lesebok om tur  -hva vi har gjør , vi har brukte .book reaktor andre appen –
  • Utstyr:  kamera ,Pc  Windows,, smarttelefon, papir for å skrive notat, nettbrett,  book creator programmet.

Tid: ca  1 uker ,  det tok tid med å lage lyd  og sett sammen  bilder.

Antall barn:  2

Alder: 5 år

Arbeidemåte og innhold

dette prosjektet valgte jeg å kun jobbe med to barn i redigering og fotografering, etter å ha dykket gruppen hadde jeg ansvaret for de to barna som jeg skulle jobbe med. Jeg beskrev for barna hva vi skulle gjøre da vi satte oss ned og la en plan, jeg viste barna appen vi skulle bruke, og de begynte med å prøve å tegne og sette inn morsomme bilder. Deretter dro vi ut på tur og hvert barn fikk sjansen til å ta et bilde av hva de så på turen, så kom vi tilbake til avdelingen, satte sammen bildene og begynte å redigere boken.

 

Dreiebok:

Handling Bilder Lyd Tekst
Hva har vi vært med på. Fremside  er bilder som ble tatt av barn  i skogen. Voksen snakke om tur Vi  har vart på turen i skogen.
tok bilder  av  mark Bilder av barna  når de gikk  inn i skogen barna snakke om  mark

 

vi lette etter smp dyr i skogen og fant en mark
 

 

bilder av  bål vi laget et bål for å varme oss opp og  lage lunsj
bilder av fisk kaker. barna snakke om mat vi  spiset fisk  kaker brød og grønssker.
tilbake til avdeling Bilde av tallerken. barna snakke etter turen slappet vi av på avdelingen og spist frukt
Avslutning på boka Bilder  av tallerken med frukt og grønnsaker lyd av barn Bok  er lagte av eg og 2 barna

Gjennomføring 

da jeg fortalte barna om prosjektet, var de ganske begeistret, og det var jeg også fordi dette var min første gang å gjøre dette, jeg eier ikke et aple-produkt, så det var ikke lett å forstå book creator programmer.  jeg  prøvd  den hjemme først før jeg brukte den med barna, men jeg slet mye det kan være at datamaskinen min er gammel fordi det tok 30 minutter å laste opp ett bilde, uansett tilbake til barna, vi dro på tur og som vanlig ga hvert barn en sjanse til å ta et bilde med telefonen, det var nesten femti bilder og de fleste av dem var enten uskarpe eller av et barns ansikt eller finger på en jakke, de var morsomme, men vi klarte å få til fem gode bilder , etter å ha falt tilbake til avdelingen. Vi satte oss ned og snakket om hvilken ærefrykt som ville sette teksten på og hvem som ville gjøre hva.vi begynte å designe boken barna velger temaet for bokenbarnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur» (Kunnskapsdepartementet (s.48.), fargen, og deretter velger barna frontbildet, så valgte hvert et bilde som vi skulle sette på boken, så skrev vi teksten sammen og en av barna var den som fortalte historien. og de andre delene måtte jeg gjøre lydene fordi barna ikke kunne uttale ordene , dette prosjektet overrasket meg virkelig hvor mye barna var interessert og hvor glade de var for å vise hva de hadde lært og de var veldig kreative ,arnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,  2017. s.44 – 45.).

Refleksjon:

For å være helt ærlig slet jeg med denne oppgaven, jeg var frustrert fordi i tiggingen hadde jeg ingen anelse om hvordan jeg skulle lage boken, teknologi er noe jeg sliter med, men med denne oppgaven lærer jeg noe nytt hva uker  det kreves erfaring med digitalt verktøy når man skal reflektere og bruker kritisk tenkning (Undheim 2021).dette betyr at jeg må prøve selv om jeg mislykkes i dette prosjektet, jeg vil prøve igjen fordi jeg fortsatt lærer å bruke forskjellige digitale verktøy.for det meste var barna veldig glade og de lærte mye for å bruke denne appen, det var første gang for mange av oss, selv høgskolene mine hadde ingen anelse om hva jeg snakket om da jeg fortalte dem om den digitale multimodale teksten, denne appen er noe jeg kommer til å bruke i fremtiden, som en fremtidig pedagogikk, fordi jeg har sett hvor mye kreativitet det gir barn.hva jeg har fått med meg i dette prosjektet, og hva jeg ikke kommer til å gjøre igjen i neste oppgave, Først vil jeg ha en tydelig dialog med barna slik at de kan forstå bedre og dette er viktig fordi beskriver noen pedagogiske strategier for en slik type prosess, blant annet ved å invitere barnet til dialog, (Undheim 2021).i neste-prosjektet mitt vil jeg ta det jeg har lært her, hva jeg skal gjøre og ikke gjenta igjen, dette prosjektet om multimodal teksten er noe jeg gleder meg til å lære mer om og bruke som fremtidig lærer.

Referanser:

Jæger, H., Sanvik, M. & Waterhouse, A.-H. L. (Red.). (2019). Digitale barnehagepraksiser. Teknologier, medier og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir.
Undheim, Marianne. (2021,11.mars). Digital stories – creating a link between ECEC and ECTE.