koding i barnehage .

“I denne blogge innlegg skal jeg vise deg hvordan du lager en barnehageaktivitet ved hjelp av programmering. Denne aktiviteten vil fokusere på “piler” og gjøres på en algoritmisk måte. Jeg vil også tenke på hvordan koding brukes i barnehagen for å se om det er noen langsiktige fordeler..

Hva er Koding?

“Den enkle ord er koding å lære en datamaskin (eller nettside eller app) hva den skal gjøre.

Som mor og barnehagelærer motiverer jeg meg selv hele tiden til å lære nye metoder for å engasjere familien min og elevene i konsepter fra det 21. århundre. Ifølge nye studier vil koding være i forkant av fremtidige jobber (Bølgan s. 24. Så hvordan lærer vi å kode og lære det til barna våre, og hvorfor er det så viktig? Hva er viktigere, når begynner vi å undervise barna våre?

Aktivitetsplan:

Hva

mål er at barn skal ta i bruk en algoritmisk tankegang ved å lære om teknologien bak digitale produkter

Didaktiske 

Tid: ca 2 time

Hvem: meg og en 4 åring

Utstyr: netberrt  Smartphone , ark med piler til  barna, ruter på gulvet.

Beskrivelse av aktiviteten:

Jeg startet med å forklare at denne aktiviteten ikke var det samme som danseprogrammet, og at vi ville følge pilene i henhold til deres betydning.Jeg viste deretter barnet appen at vi ville bruke algoritmen er rettet mot å lære barna sekvensering av veibeskrivelser. og disse pilene er nå kommandoer som beskriver hva barna skal gjøre.

Refleksjon:

Denne oppgaven var vanskelig å fullføre med bare ett barn siden barnet ikke skjønte hvorfor vi ikke bare kunne danse igjen etter at vi allerede hadde gjort det. Jeg måtte forklare prosjektets mål flere ganger, men med liten suksess. Vi prøvde det mer enn seks ganger og fikk det bare riktig én gang, så jeg bestemte meg for at det var nok for dagen.

I følge  ( Bergsjø 2020, s. 39) er en algoritme en presis formel for hvordan konkrete problemstillinger kan løses. Jeg må si  at  jeg  er enig i utsagnet siden jeg var vitne til det i dette prosjektet, selv om jeg bare jobbet med ett barn. Jeg innså potensialet ved å bruke algoritmer og lære bort koding til barn i ung alder. Det er mange overbevisende grunner til å lære bort kode, og her er noen av dem. Koding stimulerer kreativiteten.
Barn lærer og styrker hjernen ved å eksperimentere. De lærer også av sine feil. Barn kan være kreative, og de oppmuntres til det. Kreativitet er både en del av prosessen og et produkt. Læringsressurser presenterer en rekke fantasifulle lekeartikler for å stimulere barnets fantasi. også Koding øker akademisk skriveytelse.
Barn som lærer å kode, har en bedre forståelse for hvordan de skal tilrettelegge og planlegge ulike aktiviteter.

Når jeg gjorde denne oppgaven, viste den også for meg at det å lære barn algoritmer og koding hjelper dem til å bli mer kompetente problemløsere.
De lærer at det ikke er én måte å gjøre ting på, selv om teknikken deres ikke fungerte, ettersom de lærer å kode og gi veibeskrivelse. De kan bygge videre på det de allerede har oppnådd uten frykt for å mislykkes. I den digitale tidsalderen er koding en grunnleggende leseferdighet, og barn må kunne forstå, jobbe med og forstå teknologien som omgir dem.
Å lære å kode i ung alder forbereder barna på fremtiden. Koding hjelper barn med kommunikasjon, kreativitet, regneferdighet, skriving og tillit.

Kilder:

Dardanou, M., Solberg Mossin, M. & Dybdal Simensen, E. (2021). Barnehagens digitale arena Oslo: Universitetsforl

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/