21th Century skills

 

 

Jeg skal vise dere hvordan du bruker digitale teknologier for å fremme arbeid med fremtidig kompetanse, også kjent som 21st Century skills, i dette innlegget. Før jeg begynner, vil jeg gjerne få det til å forklare hva de er: Kreativitet, kritisk tenkning, utdanning, med borgerskap, kommunikasjon, teamarbeid og digital kompetanse er alle ferdigheter som må utvikles.

Det hadde skjedd endringer i de sosiale, økonomiske og til og med politiske deler av verden gjennom årene, men da det 21. århundre kom, ble endringene mer vanlig på grunn av teknologiske fremskritt. Videre, når teknologien skrider frem, har det en innvirkning på utdanningssystemet, noe som får lærere og elever til å bli mer fleksible i sin tilnærming til å lære nye ideer eller kunnskap. Det 21. århundres læreplan hjelper også til med å forbedre måten elevenes behov og prestasjoner vurderes på, i tillegg til å tilby alternative metoder for klasserom og forbedre elevenes evner og evner til å håndtere utfordringer. Teknologi er ikke et eget fag å undervise i i det tjueførste århundre; snarere er det et verktøy for å forbedre utdanning og læring.

dette semesteret har vi lært flere måter å bruke teknologi på med barn, hvilke verktøy vi bør bruke og til og med programmer vi har lært ting som  lager  collager,  redigere bilder, designe digitale bøker og bare for å nevne noen.for jeg har  sett   hvordan dette har hjulpet meg å forstå hvordan jeg kan bruke teknologi med barn i forskjellige aldre, det å kunne dele assistentene mine med barna har hjulpet meg å se hvordan barn lærer å gjøre, fra de små barna som er så nysgjerrige på noen gang er så kreative og i stand til å samarbeide i følgen til rammeplan “Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.”(udir 2017).

kreativitet

Kreativ læring i barnehagen hjelper barn med å utvikle sine kreative tenkeevner, som er avgjørende for å lykkes i dagens kultur. Fordi vi for tiden lever i en tid med usikkerhet og raske endringer, er det avgjørende å tenke kreativt både på et faglig og personlig plan. rarmmelpaln sier Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.Dette betyr at vi som voksne, ikke bare som pedagoger, men også som foreldre, må søke etter måter å stimulere barnas sinn slik at de kan være kreative og gi kunnskapen sin videre til fremtidige generasjoner.

kritisk tenk

Et av de mest avgjørende talentene som dagens barn vil trenge i fremtiden, er evnen til å tenke kritisk. Barn i dagens svært konkurranseutsatte verden må kunne mye mer enn å huske en liste over fakta; de må være kritiske tenkere som kan analysere, sammenligne, kontrastere, trekke slutninger og produsere høyere-ordens tenkningsferdigheter. i folgen Simensen som sier at kritisk tenkning skjer når barn trekker fram sin eksisterende kunnskap og erfaringer (Simensen, 2021, s55)., men hvordan kan vi hjelp barna til å teme kritisk?  Barns kritiske tenkningsferdigheter kan utvikles gjennom å bygge med blokker, spille roller med venner eller spille brettspill. Ikke hopp inn med en gang. For å utvikle seg trenger barn hindringer. Før du hopper inn for å takle et problem, ta et skritt tilbake og observer. Oppmuntre til nye og mangfoldige måter å tenke på. Du hjelper barn med å utvikle sine kreative(Simensen, 2021, s55). problemløsningsevner ved å la dem tenke annerledes. “Hvilke andre ideer kan vi prøve?” eller «La oss tenke på alle mulige svar», for eksempel, kan hjelpe barnet ditt til å produsere muligheter.

Kilder: