Danse programmering

I dette blogge innlegget. Jeg skulle gjennomføre en aktivitet med danseprogrammering sammen med barna i barnehagen min. Men på grunn av noe sykdom kunne jeg ikke være på jobb, så jeg måtte gjøre det med mitt 4 år gamle barn hjemme. Jeg vil begynne med å forklare hvorfor og hvordan vi gjorde denne danseprogrammeringen.Å lage algoritmer, eller en serie trinnvise instruksjoner i en spesifisert rekkefølge, er en metode for å oppnå et mål, i dette tilfellet et analogt danseprogram. Det blir tatt bilder av de ulike formene.

hva er programmering?

I følge Sönners (2019) programmering egentlig  handler om å få til ting steg for steg og sette dem sammen til en algoritme-

Aktivitetsplan for danseprogrammering

Mål:

  • barna vil få en bedre forståelse med koding.
  • barna vil få en bedre måte å forstå hvordan de skal løse problemer
  • – barna skal få bedre kunnskap om hvordan de følger regler og anvisninger.
  • for barna å nyte dansen mens de lærer noe nytt.

Didaktiske forutsetninger:

Tid: 3 timer  

Alder: 5 år

Antall barn: 1 barn  2 voksen

Utstyr: Papir  og farger, , smartfelefont, høy tale,

Sted   hjem  stue og gagne.  

Gjennomføring og refleksjon:

Jeg startet med å tegne piler på et stykke papir og deretter legge dem på gulvet i. med forskjellige farger, så forklarte jeg ungen min hva vi skulle gjøre jeg forklarte at vi skulle danse på den lilla hoppen opp og ned på den gule og klappe i hendene på den røde så rist på hoftene på den grønne pilen.,Så demonstrerte jeg for barnet mitt hva jeg mente ved å gi ham danseeksempel g. Jeg følte at han ikke fikk det til, så jeg tok ting med ro og trøstet ham slik at han kunne fokusere på prosjektet.Hvis en voksen er involvert i det ungdommene nå er bekymret for, viser de ifølge Blgan 2018 bekymring. I følge Blgan er omsorg en nødvendighet for læring. (Blgan, s.46, 2018).

Hvordan gikk det?

Sannheten er at ting ikke gikk som planlagt; det var en fiasko fra starten av. Jeg hadde laget en strategi og var trygg på at alt ville gå bra. Men til min overraskelse var det ingen hulking; ikke desto mindre er det enklere å jobbe med andre barn på prosjekter enn det er å jobbe med noen som kaller deg mo; Men når han forsto prosjektet fullt ut, hadde han mye moro med å danse og ville ikke slutte.

Det  ville jeg ha gjort annerledes er at jeg ville tatt lengre tid å lære dansen og kanskje gi barnet mer tid til å bli kjent med algoritmen.

i følgen til rammeplan Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.(2017 s52)Danseprosjekt var en morsom måte å oppdage nye strategier for å lære barn hvordan de skal løse problemer og følge instruksjoner, men det var også en fin måte å lære små barn om koding. Jeg ser frem til å gjøre dette prosjektet igjen med flere barn.

 

klider

Dardanou, M., Solberg Mossin, M. & Dybdal Simensen, E. (2021). Barnehagens digitale arena Oslo: Universitetsforlage

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
Utdanningsdirektoratet. (2019). Algoritmisk tenkning. Hentet fra: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/