Religion,etikk og filosofi i barnehagen

Mange store spørsmål og mye nysgjerrighet.

i dette blogge innlegget    har jeg delt arbeidet i to deler, den første vil være forklaring på emnet og den andre er aktiviteten jeg har gjort for å vise hvem barn lærer om insekter.

DEL 1

Religion, filosofi og etikk er så brede fag at du ikke vet hvor du skal begynne. Dette er et stort tema, spesielt for barn, og deres naturlige nysgjerrighet gjør det mer interessant å lære om

Hva filosofi, reliogion og ettik ?

Filosofi er  en prosess der mennesker forsøker å forstå grunnleggende sannheter om seg selv, verden de lever i, og deres forhold til den og til hverandre., og  Religion kan inkludere en rekke praksiser som forelesninger, ritualer, bønn, meditasjon, hellige steder, symboler, og høytider, så vel som kulturelle ideer,  bøker, profeter, åpenbaringer og moral som har åndelig betydning. til tilhengere av den spesielle troen. og Etikk er refleksjon over moral   (Bergsjø 2020).

Vi har alle vært nysgjerrige på hva som er bra og hva som er galt, hvordan savner vi våre kjære, noen som trøstes av sin tro på gud eller hva de tror på ellers, og noen som har spørsmål som ikke kan besvares. På denne måten er det viktig å lære barn om forskjellige ting, inkludert gud og død, fra de er små.

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna 
får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier. (Kunnskapsdepartementet 2017).
Vi som pedagogikk i barnehagen har ansvar for å lære barna moral, kunne svare på alle spørsmål de har, om ulike temaer inkludert religion, filosofi og etikk.I Rammeplanen for barnehagen sier at “Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.” (Kunnskapsdepartementet 2017)
Hvilken rolle spiller digital i etikk, religion og filosofi?

Å bruke teknologi til å lære chilødren om religion og etikk og filosofi lettere for dem å forstå hva lfaget handler om,Målet med å bruke digital teknologi inn i fagområdet er å tilføre en ny måte å tilegne seg kunnskap og erfaringer på. Dette kan igjen skape en utvidet nysgjerrighet og forståelse både for store og små (Støttefilm 2.3.).

Del 2

DIDAKTISK PLAN .

gikk ut og lette etter insekter der insektet var dødt eller levende.

Mål

  • Barn skal lære om levende organismer
  • Barn for å kunne bruke digitalt mikroskop.

Sted: På tur i hagen og litt tur på skogen.

Tid: 2 TIMER

Antall barn: 1

Alder: 5 år

Utstyr: ipad, mobil telefone ,  i microscope app på ipad , glass for insekte.

Arbeidmåter.

Aktiviteten var et interessant tema å gjøre med barn fordi jeg så barnets nysgjerrighet da vi gikk utenfor og så etter insekter. Det var ikke lett å finne dem fordi de fleste har gjemt seg under bakken på denne tiden av året, så vi gikk inn og lette etter edderkopper etter tre dagers leting ute. vi fant forskjellige inscets, men edderkoppen var den mest populære..edderkoppen var allerede død da vi fant den og barnet hadde mange spørsmål

barnet stiller spørsmål som hvorfor er det dødt?
hva skjedde?
kan vi hjelpe den til å våkne?
er moren hans trist over at han ikke er hjemme?

Jeg svarte på spørsmålene på en måte som fikk ham til å forstå det jeg vet og etter beste evne, barnet forsto svarene, men jeg hadde mine egne spørsmål da vi så på inscettene
Hva kunne han se?
hvordan luktet insektene?
Hva tror du skjedde med edderkoppen?Målet med å bruke digital teknologi inn i fagområdet er å tilføre en ny måte å tilegne seg kunnskap og erfaringer på. Dette kan igjen skape en utvidet nysgjerrighet og forståelse både for store og små (Støttefilm 2.3.).

Referanser: