Kunst, kultur og kreativitet

Hei alle sammen
Velkommen tilbake til en ny uke, så dette blogginnlegget kommer til å handle om kunst, kultur og kreativitet i barnehagen ved hjelp av digtale verktøyblogginnlegget vil ha en didaktisk plan om kunst, kultur og kreativitet, og slutten av dette innlegget vil være refleksjonsnotater om hvordan prosjektet ble utviklet .

når vi snakker om kreativitet, kultur og kunst tenker vi på forskjellige ting som musikk, dans, mat og så mer, men kunst og kultur har alltid spilt en betydelig rolle i menneskelivet, og viser seg direkte eller indirekte i menneskets daglige aktiviteter . På slutten av dagen er det kunst og kultur, ikke materialistisk luksus, som gir ro og glede. Målet med kunsten har alltid vært klart og enkelt: å bringe glede til andre. så når barn får en mulighet til å være kreative i å lage kunst mens de bruker kultur som en idé, gjør dette dem mer ivrige etter å lære ulike kulturer og tradisjoner.

Hva er Kunst?

Ordet kunst omfatter egentlig alt som er kunstig, altså ikke naturlig. I utgangspunktet kan alt som er laget av mennesker kalles kunst. Det finnes veldig mange typer kunst, blant annet musikk, skulpturer, bilder, bøker og arkitektur kan være kunst. ( Dardanou m.fl. (2021)

Hva er kreativitet?

Handlingen med  nye og oppfinnsomme ideer til live er kjent som kreativitet. Evnen til å oppfatte omgivelsene på nye måter, identifisere skjulte mønstre, etablere forbindelser mellom tilsynelatende urelaterte fenomener, og å generere løsninger er alt kjennetegn ved kreativitet. Å tenke og deretter produsere er to trinn i den kreative prosessen.(store norske leksikon)

Hva er kultur?

Kultur er definert som alle en befolknings levemåter, inkludert kunst, tro og institusjoner, som går i arv fra generasjon til generasjon. Kultur er blitt beskrevet som «et helt samfunns måte å eksistere på». Som et resultat omfatter det etikette, påkledning, språk, religion, ritualer og kunst.

 

Didaktisk plan

Mål

Målet med dette prosjektet var å la barn være mer kreative og la dem få en bedre forståelse av hvordan man bruker digitale verktøy i kunst, kultur og kreativitet

utstyr 

vi hadde et papir for å tegne ned designet, et nettbrett som ble brukt med en applikasjon kjent som Notability, vi hadde også en mobiltelefon med en kamera som dokumenterte

Antall barn

2 barn .

Aldergrensen

5 år.

Tid

Det var ingen tidsbegrensning, brukte så mye tid barna ville på å tegne og venne seg til  å bruke appen.

Hvordan

prosjektet mitt ble gjort hjemme så jeg bestemte meg for å bruke et tema som skal brukes i løpet av de neste par ukene, jeg bestemte meg for å lage ramad́han dekorasjon og se hvordan det ville se  ut, så jeg begynte med å forklare hva Ramadhan var og hva gjør vi og hvorfor vi skulle dekorere huset, begynte vi med å tegne bildene på et papir, slik at barna skulle bli kjent med hva vi skulle tegne på appen. Jeg åpnet så iPaden min og la  barna å tegne stjernene og månen. Selv om ikke alle tegninger var perfekte, men spenningen ved å få lage sin egen kunst var så stor. etter å ha tegnet på notabikity-appen, skriver vi ut tegningene og begynte å klippe dem klare for dekorasjoner.

 

 

 

Refleksjon

Aktiviteten var morsom i begynnelsen for barna, de tegnet forskjellige former og prøvde å viske ut temaet for ipaden, jeg synes opplevelsen var ganske opplysende for dem, så fullførte vi tegningen og skrev ut tegningene, skriveren hadde ikke fargeblekk, så de kom ikke ut i gull da vi tegnet dem, men de fikk oppleve å bruke digtale-verktøy  å lage kunst til å lære mer om kultur som skatt i rammeplan (bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk, opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.(Rammeplanen  2017)

Som pedagogikk er det avgjørende å lære barn om mange kulturer. Vi bruker kunst, musikk og dans for å formidle ulike kulturer. I denne aktiviteten følte jeg at jeg hadde muligheten til å dele en del av kulturen min med barna.står det at barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering (Rammeplanen 2017).

i denne aktiviteten fikk barna lage forskjellige design og bruke forskjellige farger til å lage dekorasjonen prosess over produkt som i denne aktiviteten vil si at barna blant annet fikk oppleve hva som skjedde når man blandet farger (Dardanou m.fl. 2021).

I alle kreative aktiviteter der jeg bruker kunst eller kultur, er digitale verktøy den viktigste nødvendigheten å bruke, tror jeg ved å bruke begge metoder, enten gammeldags penn og papir eller apper som noability eller happy color, vil dette best fremme kreativ læring. Den digitale tidsalderen har utvidet spekteret av kreative muligheter.på måter vi aldri trodde var muligIfølge  “utgjør digitale medier en viktig kulturfaktor og dagens barn trenger å bli fortrolige både med tradisjonelle og digitale uttrykksformer.”.Bølgan (2018)

Referanser:

Bølgan, N. 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Dardanou, M., Dybdal, E. D. & Solberg, M. M. 2021. Barnehagens digitale arenaer.Oslo: Universitetsforlaget

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

Notabiliy appication https://notability.com/nb

 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse i barnehager

Hei alle sammen
velkommen tilbake , ny uke , nytt prosjekt , så de siste to ukene har vi lært om Bruk av digitale verktøy for å utforske kropp, trening, kosthold og helse. i dette innlegget vil jeg fokusere på den didaktiske plan  og refleksjons notater. Jeg klarte ikke denne oppgaven, med mange barn i barnehagen, men jeg gjorde det med mitt eget barn som går i barnehagen, akkurat som barnehage har vi også ulike måltider hjemme, frokost, lunsj og mellommåltid i denne oppgaven. laget en mellommåltid og middag sammen, og jeg la  ungen min hjelpe til med å lage begge måltidene .

Det er viktig for barn å lære å spise sunn mat og bygge en god helse.Barn er avhengige av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for å vokse og utvikle seg. (Helsenorge).

Jeg har bestemt meg for å fokusere mer på mat og helse i denne oppgaven.

Didaktiske plan

Hvordan

Antall barn: 1 barn i alderen 5 år.
 
Tid: To måltid; mellom mat  og middag  brukte over  2 timer hva måltidene
 
Utstyr:
  •  telefon med kamera og ipad
  • mat og kjøkken utstyr
  • en oppskrift fra matprat
  • video fra youtube

Hva

Vi så en video på YouTube ved å bruke ipaden for å vise oss hvordan vi følger oppskriften på å lage kylling til middag. Dette ga barnet en ide om hva vi gjorde trinn for trinn. og telefonen vil bli brukt til å illustrere prosessen med å tilberede måltider.

Gjennomføring

  1. vi startet med å kjøpe maten vi skulle bruke, jeg lot barnet plukke all frukt og grønt han vil spise. så dro vi hjem og begynte å forberede oss til mellommåltidet først kuttet vi fruktene og satte oss ned og nøt fruktene etter en time. vi begynte å lage middag vi fant oppskriften på så fulgte den. når ade middagen og dokumenterte hvert trinn med iPaden slik at barnet skulle vise barnehageavdelingen sin at han lagde middag, dekket vi bordet og spist  vi  måltidet sammen ,

Hvorfor.

Ved å lære barn å spise sunt må starte fra en yngre alder Inviter barna til å hjelpe til i matlagingen. Det kan for eksempel være en idé å la barnet hjelpe til med å dele opp eller raspe grønnsaker til middagen. Mange barn får ofte mer lyst til å spise maten de selv har vært med på å lage i stand enn de ellers har. ( helse norge)

Barn skal utvikle mat glede og sunne vaner, og de skal få medvirke i mat og måltid  Å motivere barn til å spise sunn mat starter med en begynnende forståelse for hva som kan bidra til god helse, videre er det viktig at barna opplever fellesskapsfølelse, deltakelse og ikke minst glede (Kunnskapsdepartementet 2017

Bruk av digitale verktøy i barnehagen hjelper barna til å være mer kreative, forstå mer av tingene de lærer bedre enn å bli forklart, så ved å bruke en ipad for å se en oppskift og la barnet lage sin egen mat gjorde det ikke bare morsomt, men det kan også gjør det ed familien sine som Nina sier barn kan kopiere oppskriften og laminere og bruke den neste gang  (Bølgan 2018 s 110).

Refleksjon

  1. Jeg tror at hvis jeg hadde hatt muligheten til å gjøre det med barnehagebarn, så hadde det gått mye bedre, men jeg mener at denne aktiviteten er en veldig god måte ikke bare å øke barnas læring men også hjelpe barn som har problemer med å spise. Jeg så spenningen i barnas øyne da han fulgte oppskriften og måten han var stolt på å dokumentere tingene han hadde gjort.

    Når barna arbeider sammen om å løse oppgaver og utfordringer,  innbyr det til å tenke og prøve på nytt” (Bølgan 2018 s 113).den beste erfaringen for meg var å se hvordan barnet likte å spise grønnsakene sine jeg var supries fordi det var de første grønnsakene som ble spist uten å gråte. og slåssing, følelsen av å lage maten sammen der som et fellesskap har ført til at barn spiser mer og hjemme fikk meg til å innse at ikke alle barn liker å spise sunt, spesielt å spise grønnsaker i barnehagen, men vi gjorde slike aktiviteter flere ganger i løpet av en uke med dem, de vil liker å spise maten de lager selv.

Referanser:

Bølgan, Nina. (2018). Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Darre, C.F. (2013). Kreativ bruk av digitale verktøy. Digital praksis i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget.

HelseNorge . no https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kosthold-for-barn-og-unge/mellom-2-og-5-ar/