Kunst, kultur og kreativitet

Hei alle sammen
Velkommen tilbake til en ny uke, så dette blogginnlegget kommer til å handle om kunst, kultur og kreativitet i barnehagen ved hjelp av digtale verktøyblogginnlegget vil ha en didaktisk plan om kunst, kultur og kreativitet, og slutten av dette innlegget vil være refleksjonsnotater om hvordan prosjektet ble utviklet .

når vi snakker om kreativitet, kultur og kunst tenker vi på forskjellige ting som musikk, dans, mat og så mer, men kunst og kultur har alltid spilt en betydelig rolle i menneskelivet, og viser seg direkte eller indirekte i menneskets daglige aktiviteter . På slutten av dagen er det kunst og kultur, ikke materialistisk luksus, som gir ro og glede. Målet med kunsten har alltid vært klart og enkelt: å bringe glede til andre. så når barn får en mulighet til å være kreative i å lage kunst mens de bruker kultur som en idé, gjør dette dem mer ivrige etter å lære ulike kulturer og tradisjoner.

Hva er Kunst?

Ordet kunst omfatter egentlig alt som er kunstig, altså ikke naturlig. I utgangspunktet kan alt som er laget av mennesker kalles kunst. Det finnes veldig mange typer kunst, blant annet musikk, skulpturer, bilder, bøker og arkitektur kan være kunst. ( Dardanou m.fl. (2021)

Hva er kreativitet?

Handlingen med  nye og oppfinnsomme ideer til live er kjent som kreativitet. Evnen til å oppfatte omgivelsene på nye måter, identifisere skjulte mønstre, etablere forbindelser mellom tilsynelatende urelaterte fenomener, og å generere løsninger er alt kjennetegn ved kreativitet. Å tenke og deretter produsere er to trinn i den kreative prosessen.(store norske leksikon)

Hva er kultur?

Kultur er definert som alle en befolknings levemåter, inkludert kunst, tro og institusjoner, som går i arv fra generasjon til generasjon. Kultur er blitt beskrevet som «et helt samfunns måte å eksistere på». Som et resultat omfatter det etikette, påkledning, språk, religion, ritualer og kunst.

 

Didaktisk plan

Mål

Målet med dette prosjektet var å la barn være mer kreative og la dem få en bedre forståelse av hvordan man bruker digitale verktøy i kunst, kultur og kreativitet

utstyr 

vi hadde et papir for å tegne ned designet, et nettbrett som ble brukt med en applikasjon kjent som Notability, vi hadde også en mobiltelefon med en kamera som dokumenterte

Antall barn

2 barn .

Aldergrensen

5 år.

Tid

Det var ingen tidsbegrensning, brukte så mye tid barna ville på å tegne og venne seg til  å bruke appen.

Hvordan

prosjektet mitt ble gjort hjemme så jeg bestemte meg for å bruke et tema som skal brukes i løpet av de neste par ukene, jeg bestemte meg for å lage ramad́han dekorasjon og se hvordan det ville se  ut, så jeg begynte med å forklare hva Ramadhan var og hva gjør vi og hvorfor vi skulle dekorere huset, begynte vi med å tegne bildene på et papir, slik at barna skulle bli kjent med hva vi skulle tegne på appen. Jeg åpnet så iPaden min og la  barna å tegne stjernene og månen. Selv om ikke alle tegninger var perfekte, men spenningen ved å få lage sin egen kunst var så stor. etter å ha tegnet på notabikity-appen, skriver vi ut tegningene og begynte å klippe dem klare for dekorasjoner.

 

 

 

Refleksjon

Aktiviteten var morsom i begynnelsen for barna, de tegnet forskjellige former og prøvde å viske ut temaet for ipaden, jeg synes opplevelsen var ganske opplysende for dem, så fullførte vi tegningen og skrev ut tegningene, skriveren hadde ikke fargeblekk, så de kom ikke ut i gull da vi tegnet dem, men de fikk oppleve å bruke digtale-verktøy  å lage kunst til å lære mer om kultur som skatt i rammeplan (bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk, opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.(Rammeplanen  2017)

Som pedagogikk er det avgjørende å lære barn om mange kulturer. Vi bruker kunst, musikk og dans for å formidle ulike kulturer. I denne aktiviteten følte jeg at jeg hadde muligheten til å dele en del av kulturen min med barna.står det at barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering (Rammeplanen 2017).

i denne aktiviteten fikk barna lage forskjellige design og bruke forskjellige farger til å lage dekorasjonen prosess over produkt som i denne aktiviteten vil si at barna blant annet fikk oppleve hva som skjedde når man blandet farger (Dardanou m.fl. 2021).

I alle kreative aktiviteter der jeg bruker kunst eller kultur, er digitale verktøy den viktigste nødvendigheten å bruke, tror jeg ved å bruke begge metoder, enten gammeldags penn og papir eller apper som noability eller happy color, vil dette best fremme kreativ læring. Den digitale tidsalderen har utvidet spekteret av kreative muligheter.på måter vi aldri trodde var muligIfølge  “utgjør digitale medier en viktig kulturfaktor og dagens barn trenger å bli fortrolige både med tradisjonelle og digitale uttrykksformer.”.Bølgan (2018)

Referanser:

Bølgan, N. 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Dardanou, M., Dybdal, E. D. & Solberg, M. M. 2021. Barnehagens digitale arenaer.Oslo: Universitetsforlaget

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

Notabiliy appication https://notability.com/nb