Mappekomponent: 7

Barnets blikk på nærmiljøet.

I dette blogginnlegget skal jeg diskutere og demonstrere en planlagt aktivitet med barna med utgangspunkt i Rammeplanens (2017) fagområde lokalmiljø og samfunn.

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.(Kunnskapsdepartementet 2017)

Hva:

Barna  skal dra til skogen og prøve å finne noe de finner interessant og så komme tilbake og presentere det for de andre barna
Hvordan:
Hvem:
3 barn i alderen 5 år
Tid:
2 timer i skogen men ingen spesifikk tid redigering og å sette alt på plass.
Utstyr:
Mobiltelefon med kamera, netbrett. og i movie.

Arbeidemåte og innhold

Jeg startet med å forklare prosjektet for barna og ga dem muligheten til å bestemme hvor de vil gjøre denne aktiviteten, det ene alternativet var området rundt barnehagen og det andre var skogen bak barnehagen, vi snakker om hva vi ville gjøre og vi startet turen. Vi tok med oss søppelposser  og vi dro til skogen hvert barn plukket opp noe som, de ville gjerne komme tilbake og snakke om og alle barn hadde en sjanse til å ta et bilde av varen de hentet, og så plukket vi også opp søppel på vei tilbake.

 

Hvorfor

Det hevdes i Rammeplan (2017) at gjennom utforskning, opplevelser, og erfaringer skal barnehagen bidra til  at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt,Rammeplanen sier  også at personalet i barnehagen skal  ntrodusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg ferdes trygt.  (Kunnskapsdepartementet 2017)

Min rolle som en pedagog er først og fremst å forstå at hvert barn er annerledes og hvert barn har en uvanlig måte å leve på,
også å kunne lytte til hva barna har å si, for det andre hjelpe dem der det er nødvendig, vise dem støtte i alt de gjør, det tredje er å gi rom til å utforske og eksperimentere med forskjellige digitale verktøy

Denne aktiviteten ga barna muligheten til å utforske hva de ønsket å gjøre, hva de plukket opp og hvordan de ville presentere det tilbake til de andre barna, denne friheten ga dem flere sjanser til å si fra og til og med være mer kreative. min rolle som pedagog i denne aktiviteten var å være mer åpen for å lytte, ta valg der det var nødvendig kan man løfte frem barnas demokratiske deltakelse ved å la de være med å bestemme sammen hva de for eksempel skal erfare, finne ut av, lære eller skape (Bølgan 2018).

Digitale vektøyen

ved å bruke digitale verktøy som telefonen og iPaden var det en fin måte for barna å jobbe sammen, være mer interessert i arbeidet vi gjorde, stille spørsmål, som hvorfor gjorde vi dette med en telefon, og hvordan er vi skal lage en film av bildene vi tok, dette gjorde dem så nysgjerrige.Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,  2017. s.44 – 45.).

Refleksjon

Fra begynnelsen da jeg forklarte hvorfor vi skulle gjøre denne aktiviteten, var barna litt skeptiske og var ikke helt sikre på at de ville delta,barn kan miste interessen når den digitale aktiviteten ikke innfrir forventingene (Samuelsson 2018),  så jeg ga hver enkelt en sjanse til å bestemme om de ville bli med oss på skogsturen , på slutten hadde jeg 3 barn som var villige til å gjøre aktiviteten med meg, så vi kledde på oss og gikk ut for å utforske miljøet, en av barna fant en pinne og bestemte seg for å kalle den bjørn som denne bestefarsstokken, den andre to plukket opp en stein og en orm, på vei tilbake plukket vi alle søppel som raps, papir, og barna var så stolte at de fikk hjelpe de voksne med rengjøring også. vi kom tilbake til barnehagen og begynte å sette sammen bildene, vi redigerte de få som var bra og laget kortfilmen .

Jeg mener at jeg ved å gjennomføre denne oppgaven med barn, har kunnet demonstrere at min aktivitet kan bidra til markering av fagområdet «Nærmiljø og samfunn». vi brukte det lokale miljøet bak barnehagen , vi hjalp til med å samle søppel rundt i samfunnet vårt med lærer barna å ikke bare bruke nærmilijlø, men også å ta tak i den for fremtidens generasjon. Jeg vil sette dette argumentet i sammenheng. bak rammelplanen står det at” barnehagen får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan være i naturen.”(Kunnskapsdepartementet 2017)

Referanse