Mappekomponent 8

E.-BOK

I dette blogginnlegget skal du lese om hvordan vi kan bruke digitale bøker i barnehagen for å hjelpe barn til å lære å være mer kreative og lære mer å bruke forskjellige digitale verktøy . Bildene i dette innlegget er tatt av både barnet og meg .
Jeg skal bruke barnets interesse for å lage en digital bok som er veldig spennende, blogginnlegget avslutter med barns medier opplevelser og hvordan den digitale boken kan bidra til å gi ulike leseopplevelser for barnehagebarn.

i denne moderne verden har teknologi tatt en veldig stor del i utdanningssystemet, barna våre kan ikke dra uten Internett, men dette har gjort at mye har vært veldig enkelt som for eksempel bøker, dette har vært til nytte for barna å lære å leser , vær mer kreativ hjulpet barn hvordan sliter med språket,digital teknologi kan gi barna drivkraft, og barna kan få oppleve variasjonene mellom språkdigital teknologi og tradisjonell tekstformidling (Dardanou 2021).

beskrivelse av aktiviteten
 
Hva:
  • Lage en digital lesebok om  bil tur  i  i båten hva vi har gjør , vi har brukte book creator
  • Utstyr, smarttelefon, papir for å skrive notat, nettbrett,  book creator programmet.

Tid: ca  2 dager ,  det tok tid med å lage lyd  og sett sammen  bilder.

Antall barn:  1

Alder: 5 år

Arbeidemåte og innhold

jeg startet aktiviteten med å spørre barnet om hva de kunne tenke seg å lage boken om, og han valgte å fortelle en historie om bilene som tok en tur i den store båten som han laget av en stor juiceboks, bilene ville krysse det store havet til en annen side hvor de skulle parkere og selge, så vi begynte med å tegne sjøen og båten og de forskjellige biltypene som skulle i båten. så tok vi bilder av bilene, og begynte å lage boken, jeg lot barnet velge bildene og viste dem hvordan de kunne legge til lyd, og barnet kunne legge til bilde og lyd selv.

 

Hvordan lærer barn best?

Barnehagen skal i følge Rammeplanen for barnehagen bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer”. Herunder kommer bruk av digital teknologi og verktøy som barna skal få kjennskap til og som skal brukes i læringsprosesser, lek og kreativitet (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.44).

i dagens verden lærer barn mange måter å bruke teknologi på når de er to år gamle. son å kunne lage en digital bok gir barna mange muligheter, lening blir lettere for de som sliter med papir, ,kasse e-bøker gjør barna mer engasjerte i prosjektene, og det skaper også kreativitet.Darre (2013) bemerker at Book Creator lar barn lage og lese sine egne bøker, samt inkludere egne tegninger, lyd, sang, bilder og tekst.

Barnas medieerfaringer.

I denne aktiviteten var barnas medieopplevelser mange, og han kunne delta i nye aktiviteter som å tegne, endre bilder og legge til emojier, velge forside og til og med legge til lyd til boken. Barnet kunne aktivt bruke digitale verktøy, samt være kreative og bidra i mange av prosessene rundt tilblivelsen av den digitale boken.år barn får gryende medieerfaring vil de også få en begynnende forståelse for hvordan blant annet en digital bok er bygd opp og hvordan den kan lages (Bergsjø m.fl. 2020).

Ved å bruke applikasjons book  creatori barnehagen gir det barna mulighet til å utvikle sine leseferdigheter,kan hjelpe til med utvikling av språk og kommunikasjonsevner hos barn. som for barnehagebarn Tegninger og animasjoner kan hjelpe barn med å forstå og huske historieinformasjon.
Barn kan bedre forstå karakterer og historieutvikling ved å lytte til musikk og lage sin egen lyd. lese bøker høyt for barn stimulerer fantasi og utvider deres forståelse av verden, ved bruk av også teknologi som digitale bøker vil kunne gi barna nye muligheter og perspektiver både i assimilering og  akkomodasjon (Waterhouse 2019).

Her er boken vi har lagetIMG_0037

Som pedagog har arbeidet med dette prosjektet med ett barn gitt meg mulighet til å observere barnets kreativitet og nysgjerrighet utvikle seg, samt få innsikt i hvordan jeg kan jobbe med dette digtaleverktøyet for å hjelpe noen av barna som fortsatt sliter med kommunikasjon og språk. ferdigheter. Det har også vist meg at ved å oppmuntre barn til å være mer kreative, utvikler de sin egen unike måte å kommunisere det de vil si.

Referanser:

Bergsjø, L.O., Eilifsen, M., Tønnesen, K.T., & Vik, L.G.V. (2020). Barn og unges digitale dømmekraft. Oslo: Universitetsforlaget.

Dardanou, M., Dybdal, E. D. & Solberg, M. M. (2021). Barnehagens digitale arenaer. Oslo: Universitetsforlaget.
kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplanen for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Utdanningsdirektoratet.

Waterhouse, A-H. L. Kneippbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner, Sandvik, M. & Waterhouse, A-L. L. (Red.), Digitale barnehagepraksiser. Teknologi, medier og muligheter,