Refleksjon

Digitale etikk  med bilder

bilder er et ord som er veldig populært i dag, alt vi gjør, vi vil gjerne ta et bilde av det for å vise hva vi gjorde eller til og med fortelle en historie om hva som skjedde i det øyeblikket.

første gang jeg leste denne oppgaven var jeg ikke sikker på hva jeg leste, jeg har studert om barn og de forskjellige måtene å lære dem forskjellige ting på, lært om hvordan man kan kommunisere med barn som har problemer med å gå og snakke, men dette temaet var første gang jeg hadde om det og jeg var så nysgjerrig at jeg spurte sjefen min om det, hun var så hyggelig å forklare meg hvordan hele systemet fungerte, og det var så lettere å forstå forskjellen mellom etikken og hvilken rolle vi har. lek i lære barn om digitale dommerkart og digital etikk. Digital etikk, eller teknologietikk, er et voksende fagfelt som blir mer aktuelt etter som vi får smartere datamaskiner, mer avansert kunstig intelligens og flere bruksområder for teknologi.

  • å forstå hva ny teknologi er og kan gjøre
  • å vurdere hvilke samfunnsmessige betydning ny teknologi kan ha
  • å diskutere hvordan ny teknologi bør brukes
  • å bidra til at teknologi gjørs tilgjengelig til beste for enkeltmennesket og samfunnet(ndla 2021)

Denne uken på avdelingen som jeg jobbet i hadde barna et prosjekt, vi skulle ut til biblioteket og alle barn kunne velge en bok og lage en liten historie som vi skulle dele med de andre avdelingene på fredag. før turen sendte vi ut en melding der vi spurte foreldrene om det var ok for oss å ta bussen med barn og de kunne sende en melding hvis de ikke ønsket at barna deres skulle bli med oss, vi ga også ut skjemaer for å få lov til å dele bildene vi tar på turen på appen og barnehagens nettsider.

Etter å ha mottatt godkjenning fra foreldrene, har vi en dialog med barna, gruppen hadde 18 barn og vi kunne ikke ta alle dem, så vi ga de to valgene og hvert barn fikk si noe om hvordan de ville bli med oss og hvis det var greit at vi dokumenterte turen med kamera, de  som  ikke ønsket å være med fikk en annen mulighet, denne handlingen gir barna en følelse av ansvar fra en ung vismann, de lærer hvordan de skal kommunisere og uttrykke seg og si i hverdagen.Barn har fått rett til medvirkning av egen hverdag alt fra barnehagealder og skal bli hørt ut fra alder og forutsetning. ( Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen, Vik, 2020. s. 181).

konklusjonen på min refleksjon om digital dimmekart og digital etikk er at vi alle fortsatt lærer om teknologi og lærer den til små barn tar tid og tålmodighet,Jeg tror også at det å ha en god kommunikasjon mellom barnehage  og foreldrene er en god måte å praktisere etikk.

kilder

https://ndla.no/subject:1:00a0141d-2307-4a5a-a154-0c821449f6d2/topic:1:56668d58-f427-4b36-b598-d54f399f1f82/resource:6ada7fc5-9642-4675-9c93-c771b3baba9e

Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen, Vik. ( 2020). Barn og unges digitale dømmekraft. Verdiløft i barnehage og skole. Universitetsforlaget.

 

Digitale etikk

Foreldremøte tema digitaletikk.

i dette blogge innlegg  skal jeg ta opp temaet digitale ettik i et foreldremøte, jeg vil starte med å introdusere temaet, så la foreldrene ha en dialog med seg selv før vi alle kan diskutere temaet, jeg vil også liker å snakke om hvordan barnehagen vår bruker digitale verktøy med barna.

i dagens verden er teknologi overalt og i alt, vi har alle ansvaret for å lære og lære vår fremtidige generasjon hva som er rett og hva som er galt, så spørsmålet er hva er etikk? hvordan bruker vi etikk i den digitale verden med barna våre?

Hva er  ettik?

et tik  det  er  refleksjon over moral, også kjent  som kjent som moralfilosof det  handler om hva som er godt, og om hvilke handlinger som bidrar til det gode liv. (Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen, Vik, 2020. s.112)

i dagens verden er digitalt alt som jeg nevnte tidligere, men hvordan lærer vi barn og oss selv om god digital dømmekraft? vår generasjon er ganske forskjellig fra den nå, barna våre blir eksponert for den digitale verden veldig tidlig, sannheten er at en tre år gammel kan fikse eller til og med installere en appen på en telefon, t, en for en fjorten år gammel mann, men Spørsmålet forblir det samme hvordan lærer vi barna våre god digital dømmekraft, hvilke verktøy kan vi bruke.

det første jeg skal gjøre er å presentere temaet digital dommekraft. Digital dømmekraft handler om å ta reflekterte og kloke valg når du bruker ulike digitale verktøy og er på internett. God digital dømmekraft er viktig for oss selv og i omgang med andre på internett.(Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen, Vik, 2020. s. 24)

etter introduksjon av temaet vil jeg gi foreldrene på listen 5 minutter før vi begynner å diskutere hva som er guden og dårlige måter å bruke digitale verktøy på i barnehagen,. Det å kunne få reflektere, diskutere og skape felles opplevelser av tema.

dette temaet er veldig bra å ta opp på foreldremøter, dette er fordi alle foreldre har en mening om hva de vil at barna deres skal lære, og det er ok for barna å bruke digitale verktøy i barnehagen. eksempel er å ta bilder og dele dem i barnehage-appen, ikke alle foreldre vil tillate at barnas bilder publiseres i sosiale medier,barnehagelovene sier at barnehagen skal ivareta barna, deres behov for lek, læring og utvikling i nært samarbeid med barnas foreldre/. (Udir, 2017`)

Å ta opp dette på foreldremøtet, gi foreldrene en mulighet til å bidra ikke bare med sine meninger, men også gi dem medbestemmelse i måten vi håndterer ulike situasjoner med barna når det gjelder bruk av digitale-verktøy.etter min mening å ta dette temaet med foreldrene og barna, gir dem en følelse av at barnehager  tar etikkspørsmålet på alvor, et eksempel er her om dagen da jeg jobbet med prosjektet jeg skrev ut en fra som jeg ga foreldrene til tegn på om det var greit for meg å jobbe med barna deres og ta bilder jeg ga ut skjemaer og noen kom tilbake med signatur og noen andre foreldre kom med spørsmål og at de ikke var sikre på om de ville tillate at bildene ble brukt på en skole prosjekt, dette er et godt eksempel på å vise hvordan digitale dommerdrakt spiller en rolle i barnehagen.

før møtet avsluttet ville jeg dele foreldrene inn i en mindre gruppe og la dem diskutere temaet, jeg ville gi de to spørsmålene, det første ville være, tror de at barnehagen bruker teknologi med barna sine på riktig måte? det andre spørsmålet er om barnehagen bruker digital etikk når vi bruker teknologi med barna deres?

vi lærer alle fortsatt om den teknologiske verdenen vi lever i, og det er ikke lett å si at vi følger reglene til slutten, men spørsmålet her er hvordan vi lærer barna våre ikke bare gode verdier, men også hva er rett fra galt, , å be om tillatelse før du publiserer noe på sosiale medier, alt dette er en re etikk vi har lært og trenger å lære barna våre, jeg ville avslutte møtet med å be foreldrene skrive deres meninger om temaet og deretter vi tar det opp på neste foreldremøte.

kilder

Bergsjø, L. O., Eilifsen, M., Tønnesen,barn K. T. & Vik, L. G. V. (2020). Barn og unges digitale dømmekraft. Verdiløft i barnehage og skole Oslo: Universitetsforlaget.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/%25C2%25A712a#%C2%A712a

 

skjermtid for barn

Ja eller Nei til skjermtid

I dette blogginnlegget jeg  skal  svar på artikkelen https://www.nrk.no/nordland/nye-rad-for-fysisk-aktivitet-fra-helsedirektoratet-anbefaler-ikke-skjermtid-for-barn.-1.15500939

 

I dag vokser neste alle barn opp med teknologi, «samfunnet vårt har gjennomgått en teknologi utvikling som  mangler sidestykke i historien».  Bølgan (2018, s.20).mest av ba de lærer å spille spill på en telefon selv før de kan gå, eller til og med bruke en app som det tok lang tid å vokse opp med å lære, er det fordi denne generasjonen bruker mye tid på skjermene?

Etter å ha lest artikkelen var jeg i strid med følelsene mine, på en måte er jeg enig i anbefalingen fra helsedirektøren og på en annen måte må jeg være uenig, i dagens verden kan barn som er ett år gamle bla på telefonen og bytte fra en app til neste mer enn en førti år gammel kvinne gjorde for tjue år siden, men betyr dette at barn blir eksponert for digitale verktøy tidligere enn de burde.? Betyr det hva hvem og den norske helsedirektøren har rett i å begrense skjermtid alt dette er spørsmål som alle foreldre og lærere stiller seg.

I artikkelen foreslår helsesjefen at barn under 2 år ikke skal eksponeres for skjermer og barn over 2 år skal ha grenser for hvor mye tid de bruker på skjermene sine, i vår forrige oppgave så vi hvem til barnehagen jobber diskuterte fordelene ved å utsette yngre barn for de forskjellige digitale verktøyene hvordan de hjalp til med å lære, være mer kreative, være mer nysgjerrige på å utvikle motoriske ferdigheter som å lære hvordan totalk ved hjelp av ipads selv i rammeplanen det står . «Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,  2017. s.44 – 45.).

På jobben min er ikke barn så mye utsatt for digitale verktøy, vi bruker mer av naturen og vi bruker digitale verktøy som mobiltelefoner for å fange forskjellige øyeblikk slik at vi kan dele med foreldrene for eksempel når vi har foreldremøte., eller når vi deler. Bilder av hva vi hadde gjort den uken. Etter min mening tror jeg det er en god idé å eksponere de yngre barna for teknologi og forskjellige digitale verktøy tidligere, dette hjelper dem til å sosialisere ting som å spille et bestemt spill på nett kan få barn til å være mer vennlige mot hverandre. app har musikk og morsomme spill, dette hjelper barna med å forbedre motoriske ferdigheter. Vi må bruke datamaskin, og kamera, nettbrett , skanner  og mange andre muligheter verktøy  for å skape digital  paradis for barn» ». ( Bølgan (2018, s.31).

The halth-dicetor gjør også et godt poeng om at barn er mer aktive, i stedet for å bruke en halv dag fast med en skjerm, kan dette føre til at barn velger å spise usunn mat og ender opp med å få andre helseproblemer, uten grenser for skjerm tid kan også føre til problemer med synet eller til og med blindhet, eller til og med føre til at barn får problemer med å sosialisere seg utenfor en skjerm.

Etter min erfaring både som forelder og en lærer vil jeg ikke si at jeg har vært prefekt noen ganger, jeg har brukt en ipad som en måte å roe barnet mitt mens jeg gjør noe eller til og med brukt en elektronisk som en måte å roe ned en gråtende barn på jobben , jeg er ikke imot å bruke skjermtid, men jeg er i konflikt fordi hjemme jeg er veldig klar over hvor mye skjermtid barnet mitt har , men når jeg er på jobb er det vanskelig for meg å ikke tenke som forelder, ,in konklusjon temaet skjermtid for barn er en dilemma og alle har sin rett til å velge hvem de vil vise barna deres teknologi.

Kilder

 

 

podcast Refleksjon

Refleksjon fra Podcast

 

Hva er god bruk av teknologi i barnehagen?

 

 I dette blogginnlegget vil jeg skrive en refleksjon over podcast jeg lyttet til. i forrige innlegg jeg skrev om hvordan og de ulike digitale verktøyene som brukes i barnehagen, i denne podcast   hørte vi ansatte fra IIbaken barnehage snakke om hvordan de bruker digitale verktøy i hverdagen med barn.

 

Hva sitter jeg igjen med?

 

Etter å ha hørt på podcast  ble jeg virkelig overrasket over hvor mye IIbaken  barnehagen bruker forskjellige digitale verktøy i hverdagen , jeg var mest imponert over hvordan alle ansatt  som jobbet i den  barnehagen hadde sjansen til å lære seg  og bruke de forskjellige verktøyene   i et trygt og rolig miljø  og alle avdeling  støtter hverandre , det er så forskjellig  fra hva vi gjøre i de forskjellig barnehage som jeg har jobbe i .jeg har tatt med noen fra podcast og delte den med kollegene mine

 

Det jeg fortsatt tenker på er hvordan kan jeg bruke det jeg har lært etter å ha hørt på denne podcasten hvordan kan jeg bruke noen av ideene på arbeidsplassen min slik at barna i barnehagen vår kan lære mer om den digitale verden.

 

Hva som opptak meg?

 

Det som opptok meg mest er hvordan de ansatte snakker om hvordan de brukte de forskjellige verktøyene på forskjellige steder, ikke bare som en måte for de voksne å ta bilder og ta videoer for foreldre, men de bruker de forskjellige verktøyene som en måte å For å hjelpe dem med å lære et eksempel er måten de bruker go-kameraet når de går ut på småturer med barna, de lar barna delta i produksjonen, noe som øker barnas nysgjerrighet og motivasjon til å lære  mer.

 

Hvorfor?

 I  rammeplanen for barnehagen sier at barnehager  skal legge til rette for bruk av digital til og andre verktøy i opplæring av barna , så et spørsmål jeg stiller meg selv er hvordan kan jeg bruke disse verktøyene, hvordan kan vi bruke digitale på en morsom og trygg måte for barn, som pedagogikk lærer jeg fortsatt fordi vi ikke hadde teknologi for før og nå er alt på internett, for meg tror jeg at teknologi kan være i barnehagen og alle barn skal ha muligheten til å bruke og lære forskjellige verktøy, men i borte som er trygt og har grense, men må også lære og spille på ikke-digitale måter også.

 

Reference

https://soundcloud.com/larerrommet/61-hva-er-god-bruk-av-teknologi-i-barnehagen

 

 

HVORFOR OG HVORDAN BRUKE DIGITALE VERKTØY I BARNEHAGE

Mitt første blogginnlegg kommer til å handle om det første oppgaven i  den emner  vårt, vi skulle lytte til en podcasten, i denne  podcasten to barnehage ansatte , snakket om hvordan digital -verktøy ble brukt og hvorfor de ble brukt. «Digitale verktøy med Ilabekken barnehage» https://podtail.com/no/podcast/baerepod-en-baerekraftig-barneahage-pod/digitale-verktoy-med-ilabekken-barnehage/.

En av de spørsmål vi som foldere spor oss er  det alt for tidlig for barna til å bruke teknologi i barnehage ? Mange har bekymringen at de er for tidlig for små barna til å lære seg å bruke mobil eller andre digitale verktøy

For meg når jeg å lytte på podcasten  bruken av digitale verktøy i barnehagen alt jeg trodde var, barn som satt og lekte eller så på video på youtube, men til min  overraskelse, da jeg hørte mer  til de  to ansatte  snakke om hvordan de bruker digitale verktøy med barn i hverdagen, jeg var imponert.

Hvilke begrunnelser har de for å bruke digitale verktøy i barnehagen?

I podcasten Ingrid og Anita fra Ilabekken barnehage, de snakket om hvordan barnehage satt fokus første på alle ansatte skulle være gode og trygg til å bruke de forskjellig digitale verktøy, for å skaffe god og trygg opplevelse. Og at de skulle oppdrettet på siste nytt i alt digitale verktøy. Barnehage også satt fokus på en læringsmiljø som var rolig og trygg både for de voksrn og barna , de de støttet hverandre og ga hverandre ærlige tilbakemeldinger.

 

Et anne punkt de de ansatte sanket om hva at alle barn i  barnehage skulle bruke de forskjellig digitale verktøy . «Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,  2017. s.44 – 45.). Dette gir alle barna like muligheter  til å lære å bruke digtale verktøy  for de begynner på skolen.

Det jeg har lært da jeg lyttet til denne podcasten er at mange barnehager har brukt forskjellige digitale verktøy for barna for å lære dem forskjellige ting jeg har sett både som en  ansatte  og som

forelder.,

Hvordan bruker de digitale verktøy i barnehagen?

I Ilabekken barnehage brukes de digitale verktøyene hverdagen i alle avdelinger, sammen som de bruke andre leke. De  bruke dem i forskjellen godt eksempel er når de gå på tur med de minste gruppe, de tar med go pro kamera , har atr de videoen og et  bilder og når de kommer tilbake dele opplevelse både med foldere og med de andre barn som har ikke vært på tur..

De  bruke andre digital vektøyen som

  • Green screen
  • Nettbrett og andre digital verktøy
  • Timelaps
  • Smart tavlen

Å bruke teknologi i barnehagen har ikke bare gjort barn nysgjerrige, den har økt engasjementet og fører til bedre læring og forståelse, det har også hjelper barna til å utvikle seg sosialt med andre barna. De lære flere språk eksempel engelske.

Ved å lytte til denne podcasten har jeg lært my mer om de digitale verktøy som er brukte i de andre  barnehage og har veldig lyst å viser min colleger så at vi prøve å se hvordan vi kan bruke de forskjellige tips til å hjelpe barna lære å bruke de digitale vektøyne.

Kilder

 

 

 

 

 

Hei, verden!

hei alle sammen, dette er første gangen jeg skriver en blogg, så jeg er veldig sikker på at det kommer til å bli tungt, men jeg håper jeg vil bli bedre på det de neste ukene, jeg heter sonia og har vært student i det siste 2 år, og dette er min fieat -kurs som jeg tar på norsk, så bare med meg hvis språket mitt ikke er prefekt, engelsk er mitt første -språk, men uansett kommer jeg til å like å dele reisen min med dere,