Språk i utdanninga

Høgskolen i Østfold har eit aktivt språkfagleg miljø innanfor både engelsk, framandspråk, nordisk, norsk som andrespråk og spesialpedagogikk. HiØ er vertskap for Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i utdanninga, og har sterkt fokus på språk i lærarutdanningane. I satsingsområdet Språkdidaktikk arbeider vi med fagspesifikke og tverrfaglege tema som er relevante for språklæring og språkfaga i skulen.

Bloggen er eit samarbeidsprosjekt mellom satsingsområdet Språkdidaktikk og forskargrupper på Avdeling for lærarutdanning og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag som arbeider med språk, litteratur, kultur og kommunikasjon.

BLOGGINNLEGG: