Symposium om vurdering i Oxford – februar 2018

28.februar 2018 var Gro-A. Myklevold og Henrik Bøhn på symposium om vurdering ved University of Oxford. De representerer og er medlemmer av forskergruppa Språkdidaktikk ved ØSS, https://www2.hiof.no/nor/avdeling-for-okonomi_-sprak-og-samfunnsfag/forskergrupper-ved-avdelingen/forskergruppe-i-sprakdidaktikk

Symposiet ble arrangert av Therese N. Hopfenbeck, som leder the Oxford University Centre for Educational Assessment http://www.education.ox.ac.uk/about-us/directory/dr-therese-n-hopfenbeck/

Her sees f.v. Gro-A. Myklevold, Ayesha A. Bennett (Univ.of Cambridge) og Therese N.Hopfenbeck

Symposiet i Oxford var også en 25-års markering av tidsskriftet Assessment in Education: Principles, Policy & Practice.

To av forskerne på symposiet, Paul Black og Dylan Wiliam representerte et vannskille i vurderingsforskningen i 1998 med sin artikkel «Assessment and Classroom Learning» i nevnte tidsskrift. Artikkelen var en review av 250 studier av formativ vurdering i klasserommet. Hovedkonklusjonen var at gode formative vurderingspraksiser (lærertilbakemeldinger, egenvurdering) kan øke elevers læringsutbytte betraktelig og at det er stort forbedringspotensiale for formativ vurdering i skolen. Artikkelen, og skoleforskerne Black &William har hatt stor innflytelse på norsk skolepolitikk på 2000-tallet.


F.v. Gro-A. Myklevold, Dylan William og Henrik Bøhn

Dette symposiet var veldig spennende og utviklende, både faglig og som nettverksbygging. Som utdanningsforskere fikk man mange tanker om veien videre innen forskning på vurdering, bl.a. fra Dylan William, Jo-Anne Baird, Gordon Stobart og Ernesto Panadero. Sistnevnte ga også mange tips om hva som kan rettes fokuset mot fremover, spesielt med tanke på selvregulert læring og hverandrevurdering (‘peer assessment’). Det er også hyggelig og viktig å knytte kontakter med andre utdanningsforskere, både norske og utenlandske, ved så faglig solide institusjoner som Oxford.