Nye bøker i språkdidaktikk!

Dei nye bøkene Fremmedspråksdidaktikk og Teaching and learning English er nå ute! Bjørke, Dypedahl & Haukås (red.) / Bøhn, Dypedahl & Myklevold (red.)

Foto: Camilla Bjørke

Fleire av våre forskarar er redaktørar og forfattarar her – saman med mange av deira viktigaste samarbeidspartnarar på feltet. Her er eit knippe av dei samla på Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference 12.-13. april på Universitet i Agder:

Foto: nn

Frå venstre: Maria Braadland (Cappellen Damm), Eli Marie Drange Danbolt (UiA), Camilla Bjørke (HiØ), Berit Grønn (HiØ), Eva Thue Vold (UiO), Inger Olsbu (UiA)

Utgivinga av dei nye bøkene blei også godt omtalt på Høgskolen i Østfold sine sider – les meir HER. Utdrag frå nettartikkelen:

Faksimile frå www.hiof.no 26.04.18

På konferansen i Agder – IV Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference 2018 – heldt nokon av våre forskarar også foredrag.

Camilla Bjørke (førstelektor ØSS – tysk) og Berit Grønn (førstelektor ØSS – spansk) heldt innlegget: Fremmedspråk på barnetrinnet – en realitet for de få

Abstractet til foredraget kan lesast her:

Foto av abstract til NJMLM – (c) Bjørke & Grønn (2018)