Besøk fra Sorbonne

Den 3.-4. mai møttes studenter i norsk fra Høgskolen i Østfold og studenter i nordisk fra Sorbonne i Paris hverandre på Campus Fredrikstad for å arbeide sammen om temaet språk. Under de to dagene gjennomførte studentene gruppearbeider, som de presenterte som en avslutning på de to dagene. Studentene hold blant annet innlegg der de sammenlignet den språklige situasjonen i Frankrike og Norge innenfor temaer som språk og identitet, ungdomsspråk, holdninger til språk m.m. Arrangementet opplevdes som meget vellykket fra begge sider og de norske studentene uttrykte sin glede over at det norske språket vekket så stor interesse i Frankrike. De var også meget imponerte over de franske studentenes norskkunnskaper.

Førsteamanuensis Karine Stjernholm (HiØ, LU) organiserte disse dagene og ledet dem på en inspirerende måte. Hun holdt også selv et innlegg om språksituasjonen i Norge. Andre foredragsholdere var Sarah Harchaoui fra Sorbonne, Bente Ailin Svendsen fra UiO, Ingvil Brügger Budal fra NLA i Bergen og Marcus Axelsson (HiØ, LU). Den første dagen dominerte sosiolingvistiske temaer innleggene, mens den andre dagen var viet oversettelsesteoretiske spørsmål og selvfølgelig studentenes egne presentasjoner. Programmet inneholdt også en spennende omvisning i Gamlebyen med Andrew Thomas (HiØ, LU).

Karine Stjernholm holder foredrag (Foto: Marcus Axelsson)
Marcus Axelsson holder foredrag (Foto: Karine Stjernholm)
Omvisning med Andrew Thomas (Foto: Karine Stjernholm)
Omvisning med Andrew Thomas (Foto: Karine Stjernholm)