Temadag om flerspråklighet i regi av Kompetanse for mangfold

I sammenheng med kompetansehevingsprosjektet «Kompetanse for mangfold», arrangerte LU ved HiØ en temadag om flerspråklighet. Dette var den andre samlingen for skoler og barnehager i fylket som deltok i prosjektet. Prosjektleder høgskolelektor Marianne Østli (LU) er leder for prosjektet og dosent Ragnar Arntzen (LU) var hovedarrangør for denne samlingen.

Engasjerte deltakere på temadagen (foto: Karine Stjernholm)

Dagen ble innledet av professor Vibeke Grøver (UiO) fra Institutt for pedagogikk, som holdt foredrag med tittelen Hvilke samtaleerfaringer i barnehagen understøtter andrespråkslæring og hvorfor er slike erfaringer viktige også i et langsiktig språklæringsperspektiv? Etterpå holdt HiØs egen stipendiat Linda Evenstad Emilsen innlegg om Flerspråklig språkutvikling: Hvordan tilegner flerspråklige barn, unge og voksne seg sine andrespråk? 

Etter en felles lunsj ble dagen avsluttet av høgskolelektor Inger Martine Mosfjeld (LU), som snakket om Flerspråklighet som ressurs og ressurser for flerspråklighet. Teoretiske tilnærminger og utprøving av ulike digitale ressurser for barnehage og skole. I foredraget tipset hun om mange digitale ressurser som kan brukes for å arbeide med språk i klasserommet og som i forlengelsen også synliggjør flerspråklighet som en ressurs i klasserommet. I slutten av Inger Martines økt fikk alle seminardeltakerne prøve seg i de ulike digitale ressursene. Alle deltakerne opplevde seminardagen som meget positiv.

Inger Martine Mosfjeld holder foredrag (foto: Marcus Axelsson)