Forskarseminar med Per Thomas Andersen

Onsdag 23. mai gikk semesterets siste litteratur- og språkvitenskapelige forskerseminar av stabelen. Vi var svært glade for å kunne invitere til et seminar med en av landets mest toneangivende litteraturforskere gjennom flere tiår, professor Per Thomas Andersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Andersen bør nok være et kjent navn for alle som arbeider med norsk litteratur på grunn av Norsk litteraturhistorie (2001) og en rekke titler tilbake til avhandlingen Dekadanse i norsk litteratur (1992). Andersen bidrar med grunnlagsmateriale for et bredt nedslagsfelt i litteraturforskningen, bl.a.  med Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur (2003), oppmerksomheten mot flere kunstarter i Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur (2008) og i retning kulturstudier og sosiologi med titler som Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul  (2006) og «Hvor burde jag da være?» Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur (2013).

Andersens bok om Rimbereids lyrikk (c) Fagbokforlaget

I år har Andersen gitt ut boken ​Rimbereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk, og det er dette arbeidet seminaret handlet om.

I tillegg til oppmerksomheten mot det særegne ved Rimbereids lyrikk, tar Andersen til orde for betydningen av samfunnsmessige eller historiske dimensjoner. Dette sistnevnte perspektivet kan nok oppleves som etterlengtet i norsk lyrikkforskning.

Tittelen på foredraget er «​​Øyvind Rimbereid og langdiktet som sjanger».

 

Per Thomas Andersen holder foredrag (foto: ÅS)
Per Thomas Andersen holder foredrag (foto: ÅS)

Øyvind Rimbereid er en av de aller fremste lyrikerne i norsk samtidslitteratur. Særlig har han fornyet den lyriske sjanger ved sin bruk av såkalte langdikt, som f. eks. «Solaris korrigert» og «Jimmen». I foredraget diskuterte Per Thomas Andersen blant annet på hvilken måte Rimbereids bruk av langdikt utfordrer tradisjonelle lyrikkdefinisjoner, og  diktenes forbindelser med historiske og poetiske begivenheter.

 

Noen av Rimbereids utgivelser (foto: ÅS)
Noen av Rimbereids utgivelser (foto: ÅS)