SKuL i Oxford!

21.-24. juni organiserte moder-organisasjonen vår SKuL: Skole, kunnskap og lærerutdanning – kunnskapsutvikling for femårig lærerutdanning ein workshop i Oxford for dei tre arbeidspakkene samla (pedagogikk, matematikk, språkdidaktikk). Frå WP2 Språkdidaktikk deltok Camilla Bjørke,Linda Evenstad Emilsen og Åshild Søfteland. Vi reiste saman med Fred Carlo Andersen (førsteamanuensis i pedagogikk, leiar for WP3: Kunnskapsprosesser) og Marit Hoveid (professor i pedagogikk, overordna leiar for SKuL studieåret 2017-18).

Åshild i Oxford (foto: CB)
Camilla i Oxford (foto: ÅS)
Marit, Fred Carlo og Linda i Oxford (foto: ÅS)

Hovudtemaet for turen var å besøke Department of Education, spesielt Katharine Burn, som er ein av dei som jobbar med PGCE-programmet der (Postgraduate Certificate in Education programme). PGCE tilsvarar delvis vår PPU-ordning, men 2/3 av undervisningstida der foregår i praksisskular.

Vi besøkte også ein praksisskule – John Mason School, Abingdon – og fekk illustrert det gode praksissamarbeidet Oxford Department of Education har. Læraren Robin Conway, for eksempel, er både ‘professional tutor’ – han har eit overordna ansvar for alle praksisstudentane på skulen og er skulens faste kontaktperson med universitetet – og såkalla ‘research champion’ – skulens hovudansvarlege for forskingsutvikling. Dette siste gjer han som medlem av Oxford Education Deanary, som blir skildra slik på nettsida deira:

Our aim is to work effectively with local schools to improve educational outcomes. The Oxford Education Deanery facilitates the continuing professional development of teachers at all career stages in local schools through supporting their engagement in and with research.  The Deanery promotes an exciting knowledge exchange between researchers at the University of Oxford and teachers in local schools to better improve student outcomes. This is achieved through three different strands:

1. Initial Teacher Education: A programme of teacher education leading to the award of a PGCE qualification through the Oxford Internship Scheme. 2. Continuing Professional Development: Research-engaged training opportunities for newly qualified and established teachers through three different schemes; NQT induction programme, Action Research Fellowships and the Enhanced Masters in Learning and Teaching. 3. Research: Carrying out research projects linking the Department of Education at the University of Oxford, local schools and other University of Oxford subject departments. The aim is to identify the current needs in schools and use the findings to inform and benefit teaching and learning in local schools.

På Department of Education hadde vi også samtaler med Trevor Mutton, Director of Professional Programmes og Nigel Fancourt, Course Director of the Masters in Learning and teaching.

Katharine Burn var svært imøtekommande og engasjert og guida oss gjennom mange interessante og lærerike diskusjonar og opplevingar. Vi fekk også lære litt om college-strukturen på University of Oxford. Ho høyrer sjølv til St Cross College, og gav oss ei fin omvising der:

St Cross College (foto: ÅS)
St Cross College (foto: ÅS)

Laurdag 22. juni deltok vi på ein konferanse retta mot masterstudentar på studieprogrammet Masters in Learning and Teaching: Early Career Teachers Professional Development Conference.

Her fekk vi blant anna høyre foredrag om Cognitive Science and your classroom: making sense of research claims (Katharine Burn & Laura Molway, University of Oxford) og Teacher-led research as a tool to unleash voice and agency for teachers (Astrid Korin, Principal Education Consultant at the Education Development Trust). Elles var det blant anna poster-sesjon med resultat frå arbeida til masterstudentane. Her var det mange eksempel på forsking i klasserommet som vi kan ta med oss vidare inn i våre eigne masterutdanningar.

I løpet av dagane i Oxford fekk vi også sett mykje på den fantastiske arkitekturen i byen (f.eks. Naturhistorisk museum), vi havna plutseleg på puben til Inspector Morse (The Turf Tavern), og fann ein fabelaktig ‘independent coffee shop’ (Brew):

Museum of Natural History (foto: ÅS)
The Turf Tavern (foto: ÅS)
Brew kaffebar (foto: ÅS)

 

 

 

 

Temanummer av Acta Didactica om lesing og metakognisjon i engelskfaget

Våre professorar Karen P. Knutsen og Jane M. Ekstam (engelsk, ØSS) har vore redaktørar for eit spennande temanummer av Acta Didactica!

‘Everybody loves a good story’: Reading for pleasure, reading for understanding: Reading and metacognition in the English Language Classroom

(c) Acta Didactica Norge

Tidsskriftet er open access og utgåva er tilgjengeleg HER.

Ekstam og Knutsen har skrive redaksjonell innleiing til temanummeret, og bidratt med ein artikkel kvar. Britt W. Svenhard (engelsk, ØSS) har også bidratt med ein artikkel i utgåva.

Karen P. Knutsen: Understanding the Psychological Reading Process: Preparing Pre-service ESL Teachers to Become Reading Teachers

Jane M. Ekstam: Metacognition and Reader Response: the use of reading logs in the envisionment-building classroom

Britt W. Svenhard: Å lese film

 

Innhaldsliste for heile nummeret:

Metacognition in language learning and teaching

Fleire av våre fagfolk bidrar i denne nye, spennande boka om metakognisjon!

Metacognition in language learning and teaching
Haukås, Bjørke & Dypedahl (red.). Routledge studies in applied linguistics (270 s.)

Bilete av boka: (c) Routledge / Blackwell

Camilla Bjørke (framandspråksdidaktikk/tysk, ØSS) er medredaktør for boka. Ragnar Arntzen og Odd Eriksen (norsk/pedagogikk, LU) har bidratt med artikkelen Reflecting on Educational Experiences: an Analysis of two Migrant Students’ Stories. Henrik Bøhn og Gro Anita Myklevold, som begge har tilknytning til Høgskolen i Østfold i tillegg til arbeidet på Universitetet i Sørøst-Norge, har bidratt med artikkelen: Exploring Communication Strategy Use and Metacognitive Awareness in the EFL Classroom.

Boka er digitalt tilgjengeleg her (open access):  https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351049139
Men finst også i papirformat.

Beskriving av boka frå sidene til forlaget:

This volume offers an exhaustive look at the latest research on metacognition in language learning and teaching. While other works have explored certain notions of metacognition in language learning and teaching, this book, divided into theoretical and empirical chapters, looks at metacognition from a variety of perspectives, including metalinguistic and multilingual awareness, and language learning and teaching in L2 and L3 settings, and explores a range of studies from around the world. This allows the volume to highlight a diverse set of methodological approaches, including blogging, screen recording software, automatic translation programs, language corpora, classroom interventions, and interviews, and subsequently, to demonstrate the value of metacognition research and how insights from such findings can contribute to a greater understanding of language learning and language teaching processes more generally. This innovative collection is an essential resource for students and scholars in language teaching pedagogy, and applied linguistics.

Table of Contents:

1. Introduction (Åsta Haukås, Camilla Bjørke & Magne Dypedahl)
Part I
2. Metacognition in Language Learning and Teaching: an Overview( Åsta Haukås)
3. Metacognition in Multilingual Learning: a DMM Perspective (Ulrike Jessner)
4. A Metacognitive Approach to Intercultural Learning in Language Teacher Education (Magne Dypedahl)
Part II
5. Using Machine-Translated Texts to Generate L3 Learners’ Metalinguistic Talk (Eva Thue Vold)
6. Language Contrasts, Language Learners and Metacognition: Focus on Norwegian Advanced Learners of English (Hilde Hasselgård)
7. Metacognitive Knowledge about Writing in a Foreign Language: a Case Study (Yvonne Knospe)
8. «In German I have to think about it more than I do in English»: The Foreign Language Classroom as a Key Context for Developing Transferable Metacognitive Writing Strategies (Karen Forbes)
9. Validating a Questionnaire on EFL Writers’ Metacognitive Awareness of Writing Strategies in Multimedia Environments (Lawrence Jun Zhang & Tony Limin Qin)
10. Exploring Communication Strategy Use and Metacognitive Awareness in the EFL Classroom (Henrik Bøhn & Gro-Anita Myklevold)
11. Reflecting on Educational Experiences: an Analysis of two Migrant Students’ Stories (Ragnar Arntzen & Odd Eriksen)
Part III
12. «Emotion Recollected in Tranquillity»: Blogging for Metacognition in Language Teacher Education (Linda Fisher)
13. Teaching Metacognitively: Adaptive Inside-Out Thinking in the Language Classroom (Phil Hiver & George E.K. Whitehead)

STIL – Skriveseminar på Laholmen

Professor Kristin M. Eide holder foredrag på STIL-seminar (foto: Hagemann/Stjernholm)

I uke 22 arrangerte STIL skriveseminar på Laholmen. Programmet var fullspekket med både interne og tilreisende bidragsytere som snakket om gleder og sorger i publiseringsprosessen.

Kristin Melum Eide, professor ved NTNU og professor 2 hos oss holdt et inspirerende foredrag om mange aspekter ved artikkelskriving. Blant annet minnet hun oss om viktigheten av å etablere etos, bruke patos for alt det er verdt, men balansere med logos slik at det ikke blir for mye av det gode.

Professor Kristin M. Eide holder foredrag (foto: Hagemann/Stjernholm)

For de av oss som sliter med imposter syndrome var det en lettelse å få trollet ut i sola – det finnes mange nok reelle hindringer om man ikke skal skape seg sine egne innbilte… Kristin M. Eide viste oss faktisk at forskning tyder på at vi er flinke nok selv om vi ikke føler oss sånn, og beroliget oss på at vi kan sende inn artikler som ikke er fullkomne til minste detalj – som denne hesten som skapte begeistring blant tilhørerne:

Utdrag fra presentasjonen ((c) Kristin M. Eide)

Forhåpentligvis kan dette inspirere til mange nye publikasjoner fra HiØ i tida fremover!

L2 Methodology – konferanse i Montpellier

30.mai – 1. juni deltok Linda Evenstad Emilsen og Åshild Søfteland på ein stor internasjonal andrespråkskonferanse i Montpellier, Frankrike – med fokus på metodeResearch methodology in the field of second language acquisition and learning.

Skjermbilde frå nettsida til konferansen (amaedmon.wixsite.com)

Foredraget hadde følgjande tittel:

Analysing L2 learners interlanguage in a rich dialectal environment – some methodological challenges when SLA meets dialectology

Det kan vere krevande å framstille den norske dialektsituasjonen klart og tydeleg for eit internasjonalt publikum, men denne gongen gjekk det veldig bra; det var mange gode og nyttige tilbakemeldingar frå salen.

Linda E. Emilsen førebur foredrag (foto: ÅS)

Abstractet til foredraget kan lesast her:

In this presentation, we will merge insights from Norwegian dialectology with research on Norwegian L2. Norway is characterised by a rich dialectal variation and the dialects have a very high status. Speech communities with rich variation may be considered an ideal situation for testing how L2 learners navigate under exposure from different varieties of the same language. But the L2 learners (potential) exposure to dialectal variation may also pose additional challenges for SLA researchers, as it makes it more complex to determine what exactly both the input and baseline is, and also to tease apart dialectal and interlanguage variation.

These kinds of challenges are present for all researchers working on SLA in language communities characterised by a high degree of variation. Still, such difficulties and the choices they force researchers to make, are seldom described and discussed in the literature. In this presentation, we therefore seek to shed light on some of specific challenges in these kinds of language contexts, primarily with respect to transcription and following grammatical analyses of spontaneous speech.

The presentation will depart from our own experiences with developing a transcription guide for child L2 speech in the MultiCKUS project – a longitudinal project consisting of spontaneous speech data from a group of sequential bilingual children (Arntzen 2014). We had to make choices to capture the most relevant variation, in our case variation related to SLA, and not dialectal variation. We will show examples of some of the choices and discuss the rationale behind them, and also highlight some of the more general problems pertaining to transcribing spoken data.

For the reminder of the presentation, we show data from different studies and corpora of Norwegian L2 (Anderssen and Bentzen 2013, Rodina and Westergaard 2015, the MultiCKUS corpora, among others), and compare them with descriptions and corpora of Norwegian dialects (Johannessen 2009), showing how complex it may be to differentiate between interlanguage variation and dialectal variation. As an answer to these challenges, we discuss different options for how to tap into the variation, and seek to stimulate to further and more general discussions of these issues, as this also pertain to similar language contexts other then the Norwegian context.

 

Konferansen hadde mange interessante og vitskapsmetodisk utviklande foredrag, og det faglege nettverket til fleirspråklegheitsmiljøet på HiØ er heilt klart blitt større etter dette. I tillegg er Montpellier ein veldig fin by å reise til:

Montpellier 1 (foto: ÅS)
Montpellier 2 (foto: ÅS)
Montpellier 3 (foto: ÅS)
Montpellier 4 (foto: ÅS)
Montpellier 5 (foto: www.pixabay.com)
Montpellier 6 (foto: www.pixabay.com)

Avslutning på kurs i Fremragende forskningsformidling

Den 7. juni var det avslutning for kurset Fremragende forskningsformidling på Campus Fredrikstad. Tre ansatte fra språkmiljøet ved HiØ, førsteamanuensene Åshild Søfteland, Barbro Bredesen Opset og Marcus Axelsson, har fulgt kurset studieåret 2017–2018. I løpet av kurset har deltakerne fått forelesninger om hvordan forskning kan formidles til samfunnet på gode måter. Noen ganger har deltakerne også fått prøve seg i praktiske øvelser. Noen av temaene som ble aktualisert i løpet av året var presentasjonsteknikk, debatteknikk, kronikkskriving, retorikk, forskningsformidling via sosiale medier m.m. Kurset ble avsluttet med forelesning om hvordan man kommer på trykk i Aftenposten, fulgt av utdeling av diplom av rektor Hans Blom. Kurset ble organisert og satt sammen av HiØs Nina Skajaa Fredheim, som er kommunikasjonsrådgiver for Markeds- og kommunikasjonsenheten.

 

Marcus får utdelt diplom av rektor Hans Blom (foto: ÅS)
Åshild får utdelt diplom av rektor Hans Blom (foto: MA)