Avslutning på kurs i Fremragende forskningsformidling

Den 7. juni var det avslutning for kurset Fremragende forskningsformidling på Campus Fredrikstad. Tre ansatte fra språkmiljøet ved HiØ, førsteamanuensene Åshild Søfteland, Barbro Bredesen Opset og Marcus Axelsson, har fulgt kurset studieåret 2017–2018. I løpet av kurset har deltakerne fått forelesninger om hvordan forskning kan formidles til samfunnet på gode måter. Noen ganger har deltakerne også fått prøve seg i praktiske øvelser. Noen av temaene som ble aktualisert i løpet av året var presentasjonsteknikk, debatteknikk, kronikkskriving, retorikk, forskningsformidling via sosiale medier m.m. Kurset ble avsluttet med forelesning om hvordan man kommer på trykk i Aftenposten, fulgt av utdeling av diplom av rektor Hans Blom. Kurset ble organisert og satt sammen av HiØs Nina Skajaa Fredheim, som er kommunikasjonsrådgiver for Markeds- og kommunikasjonsenheten.

 

Marcus får utdelt diplom av rektor Hans Blom (foto: ÅS)
Åshild får utdelt diplom av rektor Hans Blom (foto: MA)