Temanummer av Acta Didactica om lesing og metakognisjon i engelskfaget

Våre professorar Karen P. Knutsen og Jane M. Ekstam (engelsk, ØSS) har vore redaktørar for eit spennande temanummer av Acta Didactica!

‘Everybody loves a good story’: Reading for pleasure, reading for understanding: Reading and metacognition in the English Language Classroom

(c) Acta Didactica Norge

Tidsskriftet er open access og utgåva er tilgjengeleg HER.

Ekstam og Knutsen har skrive redaksjonell innleiing til temanummeret, og bidratt med ein artikkel kvar. Britt W. Svenhard (engelsk, ØSS) har også bidratt med ein artikkel i utgåva.

Karen P. Knutsen: Understanding the Psychological Reading Process: Preparing Pre-service ESL Teachers to Become Reading Teachers

Jane M. Ekstam: Metacognition and Reader Response: the use of reading logs in the envisionment-building classroom

Britt W. Svenhard: Å lese film

 

Innhaldsliste for heile nummeret: