Konferanse om barnelitteratur i Mulhouse

Mellom den 20. og 21. september deltok Ragnhild Næsje og Marcus Axelsson (begge LU) i konferansen Le petit héros scandinave à la conquête de l’Europe ved Université de Haute-Alsace i Mulhouse i Frankrike. Ragnhild og Marcus presenterte prosjektet Lena Lid’s and Tonje Glimmerdal’s journey to Germany, France and the UK: Visual and textual translations of the Norwegian heroine – a case study. Forskere fra flere land i Europa deltok og presenterte prosjekt innenfor emner som litteraturvitenskap, pedagogikk og oversettelses-vitenskap. Ragnhilds og Marcus’ presentasjon vekket stor interesse og fikk mange gode kommentarer. Ragnhild og Marcus er nå i full gang med artikkelen til konferansevolumet.

Ragnhild og Marcus i aksjon. Foto: Davide Finco.

Her er abstractet til presentasjonen:

Lena Lid’s and Tonje Glimmerdal’s journey to Germany, France and the UK: visual and textual translations of the Norwegian heroine – a case study

The present study deals with the translation of Norwegian children’s literature. It is a case study and the material for the study consists of Maria Parr’s novels Vaffelhjarte (2005) and Tonje Glimmerdal (2009). The aim of the present study is to investigate how the two heroines, Lena Lid and Tonje Glimmerdal, who are central to the two novels, are translated into German, French and English. Specific focus will be directed toward the cover images and how Lena and Tonje are represented on the covers of the German, French and British target texts. There will also be a focus on how she is translated on the textual level and, lastly, what characteristics of Lena and Tonje that are highlighted in both reviews and publishers’ paratexts. The present study positions itself within the field of Translation Studies and methodologically it draws upon Pedersen (2007), Kress & van Leeuwen (2006), Björkvall (2009) and Batchelor (2018). Preliminary results suggest that the focus on the free-spirited girl is much more foregrounded on the French and British covers than on the German ones.