Fagmiljø

Forskargrupper
Det er fleire forskargrupper på Høgskolen i Østfold som arbeider med språkdidaktiske og språkfaglege spørsmål, både på Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS) og på Avdeling for lærarutdanning (LU) blant anna:

Språkdidaktikk (ØSS)
Flerspråklig oppvekst og utdanning (LU)
Tekst-i-kontekst (ØSS)
Litteratur og narrativitet (ØSS)
Unge barn og begynneropplæring (LU)
Spesialpedagogikk (LU)
Områdestudier – AreaS (ØSS)

Språkfag i skulen
Høgskolen i Østfold driv forsking og utdanning innanfor ulike språkfag:

Engelsk
Tysk
Fransk
Spansk
Nordisk
Norsk som andrespråk
Spesialpedagogikk

Vi er også vertskap for Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i utdanninga –
Fremmedspråksenteret.