Satsingsområdet

Satsingsområdet Språkdidaktikk er arbeidspakke 2 innanfor det institusjonelle satsingsområdet SKuL – Skole, kunnskap & lærerutdanning. Arbeidspakka er leidd av førstelektor Camilla Bjørke (tysk, ØSS) og førsteamanuensis Åshild Søfteland (norsk, LU).

WP2: Språkdidaktikk

WP 2.1 Språk i skolen
WP 2.2 Flerspråklighet og andrespråkstilegnelse
WP 2.3 Språk, litteratur, kultur og samfunn

 

Språkdidaktikk inkluderer både

  • Språk og litteratur, kommunikasjon og kultur/områdekunnskap
  • Norsk, engelsk, fremmedspråk, flerspråklighet, andrespråk, spesialpedagogikk
  • Språktilegnelse, språkinnlæring og språkopplæring
  • Grunnskole, videregående og høyere utdanning, spes. lærerutdanning
  • Individuelle og samfunnsmessige perspektiver