Digital kompetanse i barnehagen

Veien til dette blogginnlegget startet med en melding på Teams fra min leder om at nå har høgskolen satt opp en nytt studie som heter digital kompetanse.  Jeg kom raskt frem til at jeg ønsker en kompetanseheving innen dette fagfeltet, og med dette starter da min vei på dette studiet.

Jeg har hørt på en podkast der Ingrid og Anita fra Ilabekken barnehage snakker om deres digitale hverdag. Jeg vil i dette innlegget skrive om hvilke begrunnelser de har for deres bruk og hvordan de bruker digitale verktøy i sin barnehage.

Hvilke begrunnelser har de for å bruke digitale verktøy i barnehagen?

Begynnelsen på hvorfor Ilabekken barnehage har fokus på digitale verktøy startet med et ønske om at de ville bli gode på dette. Og de utfordrer hele personalgruppen til å være med. Det ble dannet en IKT- gruppe med en representant fra hver avdeling. Gruppen holder seg oppdatert på siste nytt innen IKT-verktøy. De ønsker å gjøre hverandre gode og løfter hverandre. For å øke kunnskapen må man prøve og feile og gi hverandre tilbakemeldinger, det er de gode på i den barnehagen. De gir hverandre tilbakemeldinger med hode og hjerte.

I podkasten kommer det frem gode begrunnelser for hvorfor denne barnehagen bruker digitale verktøy i sin hverdag.

Barn i dag blir født inn i en digital verden med ipad, smart-telefon og smart-tv og etc. Sveipefingeren er der fra omtrent barnet er født vil nå jeg kunne påstå. Og da er viktig at vi voksne rundt barna er oppdatert og at vi også kan ta imot hjelp fra barna.

Hvordan bruker de digitale verktøy i barnehagen:

En av mange tingene jeg synes er bra med måten barnehagen bruker digitale verktøy, er at det er tilgjengelig for barna gjennom hele dagen. Det blir ikke tatt frem på de voksenes premisser, men når barna ønsker det. Det skal være en like stor del av leken som biler, dukker og etc.

De ansatte fortalte også om måte de brukte et go-pro-kamera. Barna går rundt med kamera på hodet og filmer f.eks. en tur i skogen. Senere på dagen ser man på filmen sammen med barna. I dette ligger det mye god språkstimulering og man får en repetisjon av hva man så og opplevde i skogen. Som det ble sagt i podkasten og, da slipper barna og se en skjerm foran ansiktet på de voksne.

I rammeplanen står det ved bruk av digitale verktøy skal personalet utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. (Rammeplan for barnehagen (2017) Kunnskapsdepartementet.)

Det inspirer til videre arbeid med digitale verktøy på min avdeling. Også det de sier i podkasten om hvordan de voksne er til stede og veiledere barna. På denne måten er det barna som blir produsenter.

Ingrid og Anita oppfordret til å starte i det små. Det er viktig å få med hele personalgruppen på bruken av digitale verktøy.  Så må man finne ut av hvilke verktøy som passer for vår barnehage. Dette er noe barn og voksne vil få godt utbytte av i den digitale verden vi i dag lever i.

 

stinehol