Refleksjonsnotat- Digital kompetanse

Refleksjonsnotat digital dømmekraft

Starten på dette studiet har virkelig satt i gang mange prosesser og refleksjoner over eget arbeid med digitale verktøy. Og ikke minst så mye nytt og spennende som har lagret seg på min egen harddisk. Det er hele tiden teori og egen praksis som surrer i hodet. Spørsmål som hvordan skal jeg formidle alt dette til mine kollegaer og hvordan formidle god digital dømmekraft til barna på avdelingen? Rammeplanen sier at personalet skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern. (Kunnskapsdepartementet, 2017. s.45)

Jeg vil dele en hendelse som er utenfor arbeidsplassen. Men som jeg føler er relevant innen nettopp teamet digital dømmekraft.

Jeg var på skogtur med noen venner. Det var flott natur og jeg tok flere bilder av vennene mine med tillatelse til å ta bilder. Senere på kvelden spurte jeg om jeg kunne dele bilder av oss på Instagram. En svarer:<< Ja selvfølgelig! Hvorfor spør du om det?>> En annen sier<<: Åja du spør fordi du studerer sånn digitale greier.>> Hvordan var min digitale dømmekraft før jeg startet på studie? Jeg er en som sjeldent deler bilder på sosiale medier, så dette fikk meg til å undre. Denne hendelsen vil jeg ta med meg tilbake til avdelingen og starte en reflektere over hvordan er ferdighetene til mine kollegaer? Jeg ønsker å introdusere Hubert og Stuart Dreyfus 5-trinnsmodell. (Bergsjø,Eilifsen, Tønnensen og Vik, 2020. s.26-27) for mine kollegaer. Modellen gir en forståelse av hvordan ferdigheter innen digital dømmekraft utvikles.

Jeg har ikke mye erfaring med bruk av digitale verktøy i barnehagen. Bruken har stort sett gått i og ta bilder som skal deles med foreldrene via en app. Nå har spørsmålene som hvordan bruker foreldrene bildet vi deler? Ser de på bildene sammen med barna og har samtaler rundt det de ser? Hvordan kan avdeling bruke bilder i hverdagen sammen med barna? Da jeg reflektere over dette for meg selv tenkte jeg på hva, hvorfor og hvordan? Tenker man godt igjennom hva slags bilder som legges ut? Hvorfor man vil legge ut bilder? Og tenker man over hvordan legger man frem bilder med tekst til? I språkarbeid med de yngste barna har jeg også brukt NRK super. Da har jeg vist serien minibarna. I denne bruken blir barna konsumenter av mediebruk. (Bergsjø,Eilifsen, Tønnensen og Vik, 2020. s.57)

Alle disse spørsmålene skal jeg ta med meg på et avdelingsmøte. Målet er at vi sammen kommer frem til en felles bruk og forståelse av hvordan vi vil utføre god digital dømmekraft på vår avdeling.

 

 

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Leonora Onarheim Bergsjø,Margareth Eilifsen,Kjellaug Tonheim Tønnesen, Leif Gunnar Vestbøstad Vik. (2020) Barn og unges digitale dømmekraft. Verdiløft i barnehage og skole.

Oslo: Universitetsforlaget

 

stinehol