Etikk, religion og filosofi med digitale verktøy

Bruk av digitalt mikroskop

En dag oppdaget jeg små fluer som svirret rundt en blomsterpotte i vinduskarmen min. Jeg klarte å fange en flue. Jeg tok med blomsten til avdelingen for å se om fluene ville leve på avdelingen også. Jeg valgte å snakke om blomsten og denne fluen i en samlingsstund. Vi undres oss over hvor denne fluen bodde og om den hadde en mor og far. Barna var veldig nysgjerrige og tittet og utforsket blomsten. Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. (Kunnskapsdepartementet 2017 s.55)

 

Aktivitet med digitalt mikroskop:

  • En gruppe med 4 barn i alderen 3-4 år
  • Utstyr: Fluen, Pc, digitalt mikroskop og iPad.
  • Vi skal utforske den døde fluen som levde i blomsten jeg hadde med hjemmefra.
  • Først ser vi på fluen i boksen den ligger i. Vi snakker om hvordan den ser ut, hvilken størrelse den har.

Min oppgave i denne aktiviteten er å være en undrende voksen sammen med barna. Det er ikke jeg som skal komme med fasitsvar. Det er viktig at spørsmålene jeg stiller barna er åpne og at jeg lar barna respondere med sine tanker og være lyttende og bekreftende på deres refleksjoner.

  • Vi tar frem det digitale mikroskopet for å undersøke fluen enda nærmere.

Hvor mange vinger? Hva ser vi på kroppen? Vi utforsker detaljene på fluen.

 

  • Tiden vi bruker er så lenge barnas interesse er til stede for å utforske.
  • Dokumenter med bilder og noterer ned barnas tanker som vi senere kan bruke i appen Book creator. I denne appen kan barna skape en bok om fluen. Boken kan vi vise frem til foreldrene for å vise at det å bruke digitale verktøy er lekende læring.

Dokumentasjon skal synligjøre barna som rike, kompetente og aktive individer.

(Bølgan 2018 s.129)

 

I denne aktiviteten er det flere fagområder vi jobber med. Vi er innom kommunikasjon, språk og tekst. Vi kan lage rim og regler om fluen, la barna leke med ord. De skal leke med språk, symboler og tekst og bli stimulert språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. (Bølgan 2018 s. 104)

Vi kan synge sangen: lille hassehare har en flue på sin nese.

Fagområdet natur,miljø og teknologi skal både bli nysgjerrige på naturlige fenomener og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper ved å utforske og eksperimentere. (Bølgan 2018 s. 119-120)

 

 

Vi kan senere utforske videre og sette opp iPaden i nærheten av blomsten og bruke appen tidsforløp for å se hvordan fluene lever rundt blomsten. Hvor mange fluer er det? Er de våkne om natten osv.

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. (Kunnskapsdepartementet 2017 s.55)

 

 

 

 

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Bølgan,Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

 

stinehol