Digitale verktøy innen fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse

Danseaktivitet

Jeg har i denne modulen valgt å gjennomføre en økt sammen med barn rundt begrepne kropp og bevegelse. Dans og musikk er en stor del av vår hverdag. Barna spør ofte etter å få høre på musikk og kroppen er i bevegelse med en gang musikken er i gang.

 

Hva: Gjennomføre en danseaktivitet med fire barn fra avdelingen. Barna er 2-3 år.

Utstyr: Trådløs høyttaler, mobil med spilleliste på spotify og Ipad til å ta bilder.

Hvordan: Vi har i forkant av aktiviteten gått gjennom sanger på spotify og laget en spilleliste til danseaktiviteten. Barna står på gulvet og når musikken starter begynner barna og danse til musikken. Når musikken stopper, skal alle barna sette seg ned på rompa på gulvet. Barna skal sitte helt i ro til musikken starter igjen. Da er det opp å danse igjen og sånn forsetter aktiviteten.

Vi utvider aktiviteten med å gjøre andre bevegelser enn å sitte på rompen. Her bruker vi: stå på et bein, hoppe eller ta en hånd på hodet, kne, magen, øre og diverse kroppsdeler.

Under aktiviteten bytter barna på å ta bilder av de andre barna når de danser og når de gjør andre bevegelser når musikken stopper.

Vi har tidligere brukt appen book creator, og den kan vi senere ta i bruk for å lage en bok med ulike begreper på innen kropp. Det blir en repetisjon av aktiviteten og en begrepslæring.

Hvorfor: Gjennom arbeid med kropp,bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper. (Kunnskapsdepartementet 2017 s. 49)

 

Med et mer bevist fokus på bruk av digitale verktøy i hverdagen oppleves det enklere å knytte verktøyene opp mot fagområdene enklere nå enn tidligere. Jeg har satt at på avdelingen brukte vi digitale verktøy tidligere mer ubevisst enn vi gjør nå.. Under aktiviteten vi hadde med å stoppe musikken måtte barna følge med å ta i bruk lytttesansen. Det ble mye latter, hopp og glede under aktiviteten. Jeg synes dette var en god aktivitet for implementering av et bevist bruk av digitale verktøy med fokus på kropp og bevegelse.

Bølgan skriver om personalet sammen med barna skal spille musikk av nyere sjangrer. Et tips er å lage QR-koder med sanger og sangene som barna synger som kan samles i en digital sangbok. (Bølgan 2018 s. 116) Med dette tipset kan vi videreutvikle vår bok ved å legge inn sanger med QR-kode fra aktiviteten som er beskrevet over.

 

Kilder:

Kunnskapsdepartementet (2017) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Bølgan,Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

 

 

 

 

stinehol